New Year Wishes

To each and to all of you, from the bottom of my heart I wish that you could have a Cold Mind to think and a Burning Soul to Love, to Forgive and to Forget! And this, for every moment of your Life. May Future be a common Treasure put together by any of us, so that we could proudly say: "We are the Human Race and this Planet is our Homeland!"
A Happy New Year to all wherever you are!

Fiecăruia şi tuturor vă doresc din adâncul inimii să aveţi o Minte Rece să puteţi gândi şi un Suflet Fierbinte să puteţi Iubi, Ierta şi Uita!...Şi asta in fiecare clipă a vieţii voastre!
Fie ca Viitorul să fie o Comoară a tuturor alcătuită de fiecare dintre noi, astfel incât să putem spune cu mândrie: "Noi suntem Rasa Omenească iar Planeta aceasta este Casa Noastră!"
Un An Nou cu impliniri vă doresc tuturor, oriunde v-aţi afla!

History of Art(1)- Russian Popular Creation


albume+artă+History+of+Art+carti+arta+Books+of+art+bibliofilie+Cărţi+Rare

albume+artă+History+of+Art+carti+arta+Books+of+art+bibliofilie+Cărţi+Rare

albume+artă+History+of+Art+carti+arta+Books+of+art+bibliofilie+Cărţi+Rare

albume+artă+History+of+Art+carti+arta+Books+of+art+bibliofilie+Cărţi+Rare
This art album acquaints the reader with a small part of Russian popular creations.
The Russian forests, stretching along great expanses of the country, have served man since ancient times: they have given him shelter and food, defended him from enemies; everything necessary was made of wood. Being so closely affiliated with the forest, man has learned to make artistic things of wood with great skill.

Beautiful specimens of architectural craftmanship have been well preserved in the North of Russia. Among forests and ravines, on hills and highlands, on the banks of rivers and lakes stand wooden churches.
Some of them- quite small ones - are village chapels; only a tiny dome distingueshes them from an ordinary "izba" (a peasant's cottage). Others, like fantastic giants, tower above the trees and their slender, graceful silhouettes stand out against the luminous sky.

Russian wooden resurrected at present by the careful hands of restorers, has opened up for us a page in the history of art of past times little known till now.

Enjoy and visit me here to connect and to get support for your social presence! Don't hesitate because you don't have nothing to loose. Have a great time!

Augustin conversion- Who's that voice?...

There is a time when we have to find out who's that Voice  inside of our Mind and Soul. That is a moment of Wake-up call, a Unique Moment that is a Privilege for the choosen one. Enjoy the moment that someone figured out that happened in the past. Augustin lived between 354-430 A.C.

CATALOGULU ALFABETICU DE CARTILE AFLATE IN BIBLIOTECA CENTRALA 1865

Catalogulu alfabeticu de cartile aflate in Biblioteca Centrala 1865, lot 4 bucati:

1) Catalogulu alfabeticu de cartile aflate in Biblioteca Centrala, volumul I, autor Ion Garleanu, an aparitie 1865, Bucuresti Imprimeria Statului, 580 pagini

2) Catalogul Bibliotecei Centrale din Bucuresci, volumul II, autor Gr. I. Dianu, an aparitie 1869, Bucuresti Imprimeria Statului, 520 pagini ( lipsa coperti fata/spate.

3) Catalog de numele autorilor aflati in Biblioteca Centrala, volumul III, autor Gr. I. Dianu, an aparitie 1869, Bucuresti Imprimeria Statului, 264 pagini

4) Catalogu Alfabeticu de cartile aflate in Biblioteca Centrala, suplimentu la vol I-II, autor Gr. I. Dianu, an aparitie 1869, Bucuresti, Imprimeria Statului, 94 pagini.

Exemplarele se pot achizitiona de aici.

Prefacia:

"Unu Catalogu este o listă de uvrage ce conţine o bibliotecă. Acestu Catalogu, se pote face prin doă metode:
Prin Ordulu Alfabeticu, după autoru seu titlu; şi prin Ordulu systematicu, dupe deosebitele sciinţi ce tratedă acele uvraje.[...]
Am intreprins dar Catalogu alfabeticu, pentru a areta cât mai ingrabă, atât la increderea ce a avut, D-lu Ministru Creţulescu, numindu-mă Bibliothecar, câtu şi dorinţa mea de a areta publicului cititoru avuţia Institutului nostru, care pene acum a fostu necunoscută"[...].

Notă: Observaţi prefacerea Limbii Noastre de la jumătatea secolului al XIX-lea până acum. Notabil este faptul că dacă un bibliotecar ortografia cu diacritice, cu atât mai mult un scriitor sau un gazetar...
bibliofilie+carti+carti+istorie+Cărţi+Rare
bibliofilie+carti+carti+istorie+Cărţi+Rare
bibliofilie+carti+carti+istorie+Cărţi+Rare
bibliofilie+carti+carti+istorie+Cărţi+Rare

Christmas Songs by Sinatra

discuri+Vinyl+LP+Records
4 X 78s ALBUM/ 10" LP CHRISTMAS SONGS BY SINATRA

Ensembles and Orchestra under the direction of Axel Stordahl
discuri+Vinyl+LP+Records

Mario Lanza

Mario Lanza in a few words: He was "the American Caruso".
That would be all.
discuri+Vinyl+LP+Records

Mario Lanza Sings Christmas Songs 10" Vinyl LP RCA Victor 155

discuri+Vinyl+LP+Records

Cărţi rare(2) - Ocolul Pământului in şapte luni şi o zi

bibliofilie+carti+carti+istorie+Cărţi+călătorii+Cărţi+Rare
Volumul I
bibliofilie+carti+carti+istorie+Cărţi+călătorii+Cărţi+Rare
Volumul II
bibliofilie+carti+carti+istorie+Cărţi+călătorii+Cărţi+Rare
Volumul V
Călătorie făcută cu A.S.R. Principele Carol, Moştenitorul Tronului.
Lucrare exceptională apărută in cinci volume in a doua decadă a secololui al XX-lea are toate exemplarele iscălite de autor şi conţin un numar de ordine. Este dedicată A.S.R. Principelui Moştenitor al tronului României Mari. 

Volumele prezentate in imagini sunt: 
 I- Egiptul 
Cuprinde călătoria din ziua plecării din Bucureşti şi până in ziua debarcării la Colombo in insula Ceylon )21 Februarie- 10 Aprilie 1920).

II.A.- India 
Cuprinde descrierea drumului şi timpului petrecut in insul Ceylon cu măreţele procesiuni religioase cu zeci de elefanţi.

V.A.- Japonia.
Cuprinde doar Japonia fascinantă şi misterioasă.

Cărţi rare(1) - Le Tour du Monde 1868

Potrivit Principiului vaselor comunicante, in societatea de pe Terra, căci doare despre aceasta pot face constatări, când Morala a fost sus, evident că, mijloacele tehnice erau mai inapoiate, permiţând omului să-şi folosească insuşirile naturale pentru a observa lumea din jur. Când tehnologia este avansată, Morala pierde, firesc, prin diferenţă, terenul minuscul pe care se poate manifesta.
Incep un ciclu de prezentare a unor cărţi de voiaje şi călătorii prin lume, in epoci in care a scrie, a tipări, a ilustra reprezentau adevărate provocări tehnice.
Bucuraţi-vă de "Le Tour du Monde" de Edouard de Charton, jurnal apărut in anul 1868.
VANDUT
bibliofilie+carti+istorie+Cărţi+călătorii+Cărţi+Rare+carti+arta
bibliofilie+carti+istorie+Cărţi+călătorii+Cărţi+Rare+carti+arta

Cel ce dăruieşte trebuie să fie recunoscător

Pe când Seisetsu era Maestru in Kamakura, a avut nevoie, la un moment dat, de o clădire mai mare, iar Umezu Sebei, un negustor din Edo, hotărâ să-i dăruiască invăţatului cinci sute de ryo, pentru  clădirea noii şcoli.

Ii duse banii maestrului, care-i spuse:
- " Bine, primesc!"

Umezu ii dădu lui Seisetsu sacul de aur, dar reacţia Maestrului nu-i plăcu. Cu trei sute de ryo se putea trăi un an, iar acolo erau cinci sute!

- " Sunt cinci sute de ryo"- remarcă Umezu.

- " Mi-ai mai spus"- răspunse Seisetsu.

- " Sunt o grămadă de bani, chiar dacă sunt un om bogat"...

- " Vrei să-ţi mulţumesc?"

- "Aşa s-ar cuveni!"
 -"De ce?- a fost curios Seisetsu. Cel care dăruieşte trebuie să fie recunoscător!"

Câte ceva despre Cuvinte Incrucişate, Enigmistică şi Rebus(2)

Motto: "Cel ce a ştiut să imbine utilul cu plăcutul, distrând pe cititor şi instruindu-l in acelaşi timp, acela a cunoscut adevărata satisfacţie a reuşitei." Horaţiu(Ars Poetica, 343)

Continuăm seria prezentării publicaţiilor enigmistice, de cuvinte incrucişate şi rebus, doar câteva dealtfel pentru moment, atât din perioada interbelică, perioadă conturată in România de activitatea prodigioasă a tinerilor enigmişti români recunoscuţi in afara ţării noastre ca fiind alcătuitori de elită de careuri rebusistice şi felurite alte categorii de Jocuri ale Minţii, cât şi din perioada mai recentă, in care această minunată activitate intelectuală are incă şi va avea mereu ucenici.

bibliofilie+carti+Cuvinte+Incrucişate+Cărţi+Rare+Enigmistică+Rebus
bibliofilie+carti+Cuvinte+Incrucişate+Cărţi+Rare+Enigmistică+Rebus
bibliofilie+carti+Cuvinte+Incrucişate+Cărţi+Rare+Enigmistică+Rebus
bibliofilie+carti+Cuvinte+Incrucişate+Cărţi+Rare+Enigmistică+Rebus
bibliofilie+carti+Cuvinte+Incrucişate+Cărţi+Rare+Enigmistică+Rebus
bibliofilie+carti+Cuvinte+Incrucişate+Cărţi+Rare+Enigmistică+Rebus
bibliofilie+carti+Cuvinte+Incrucişate+Cărţi+Rare+Enigmistică+Rebus
bibliofilie+carti+Cuvinte+Incrucişate+Cărţi+Rare+Enigmistică+Rebus
bibliofilie+carti+Cuvinte+Incrucişate+Cărţi+Rare+Enigmistică+Rebus
bibliofilie+carti+Cuvinte+Incrucişate+Cărţi+Rare+Enigmistică+Rebus
bibliofilie+carti+Cuvinte+Incrucişate+Cărţi+Rare+Enigmistică+Rebus
bibliofilie+carti+Cuvinte+Incrucişate+Cărţi+Rare+Enigmistică+Rebus
bibliofilie+carti+Cuvinte+Incrucişate+Cărţi+Rare+Enigmistică+Rebus
bibliofilie+carti+Cuvinte+Incrucişate+Cărţi+Rare+Enigmistică+Rebus
bibliofilie+carti+Cuvinte+Incrucişate+Cărţi+Rare+Enigmistică+Rebus
bibliofilie+carti+Cuvinte+Incrucişate+Cărţi+Rare+Enigmistică+Rebus
bibliofilie+carti+Cuvinte+Incrucişate+Cărţi+Rare+Enigmistică+Rebus
bibliofilie+carti+Cuvinte+Incrucişate+Cărţi+Rare+Enigmistică+Rebus
bibliofilie+carti+Cuvinte+Incrucişate+Cărţi+Rare+Enigmistică+Rebus
bibliofilie+carti+Cuvinte+Incrucişate+Cărţi+Rare+Enigmistică+Rebus
Secolul 20

Revistă de literatură universală editată de Uniunea Scriitorilor din România, revista Secolul 20, face Epocă prin calitatea şi prestigiul autorilor materialelor.
Această publicaţie işi incepe apariţia in ianuarie 1961, sub format de carte. Primul Redactor-şef a fost Marcel Breslaşu(1961-1963), succedat pentru următoarele decenii de Dan Hăulică. Primul secretar de redacţie a fost Dinu Săraru. In anul 2001, revista se transformă, incepând cu primul număr din acest an, in Secolul 21. Din 1994 oricum, Secolul 20 era editată de Fundaţia Culturală "Secolul 21", sub egida uniunii Scriitorilor din România, cu sprijinul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.
Revista conţine articole ale unor autori români şi străini de prestigiu, fiind o antologie de calitate cu caracter universal.
Exemplarele pot fi achizitionate de aici.

Secolul+20/10/1961
Secolul 20/10/1961

Secolul 20/7/1962
Secolul 20/7/1962

Secolul 20/11/1962
Secolul 20/11/1962

Secolul 20/12/1962
Secolul 20/12/1962

Secolul 20/1/1963
Secolul 20/1/1963

Secolul 20/2/1963
Secolul 20/2/1963

Secolul 20/11/1963
Secolul 20/11/1963

Secolul 20/12/1963
Secolul 20/12/1963

Secolul 20//1964
Secolul 20//1964

Secolul 20/5/1964
Secolul 20/5/1964

Secolul 20/6/1964
Secolul 20/6/1964

Secolul 20/11/1964
Secolul 20/11/1964

Secolul 20/1/1965
Secolul 20/1/1965

Secolul 20/2/1965
Secolul 20/2/1965

Secolul 20/3/1965
Secolul 20/3/1965

Secolul 20/4/1965
Secolul 20/4/1965

Secolul 20/7-8/1965
Secolul 20/7-8/1965

Secolul 20/1/1966
Secolul 20/1/1966

Secolul 20/4/1973
Secolul 20/4/1973

Secolul 20/6/1967
Secolul 20/6/1967

Secolul 20/10/1968
Secolul 20/10/1968

Secolul 20/7-8/1977
Secolul 20/7-8/1977

Secolul 20/7-8-9/1979
Secolul 20/7-8-9/1979

Secolul 20/10-11-12/1982
Secolul 20/10-11-12/1982

Metaux rares et pierres precieuses

Metaux rares et pierres precieuses, Collection Sciences et Voyages, Paris,  Autor: G. Kerormel  An aparitie 1926, cuprins relevant pentru cu...