Posts

Showing posts from June, 2011

M. Kogalniceanu si C. Negruzzi - 200 de retete cercate de bucate, prajituri si alte trebi gospodaresti

Image
Mihail Kogalniceanu si Costache Negruzzi : 200 de retete cercate de bucate, prajituri si alte trebi gospodaresti, lucrare aparuta initial in anul 1841 la Iasi. Exemplarul de fata aparut la Editura Dacia in anul 1973 in 20 000 + 80 exemplare brosate si 3800 + 60 legate, este ilustrat de Mircea Zaciu si prefatat de George Calinescu.

Radiotehnică şi Radioamatorism in România (1)

Image
Despre inceputurile destul de aventuroase ale amatorismului de emisie in ţara noastră s-a vorbit mult. Intr-o vreme când era foarte rău privit dacă te ocupai cu acest nobil sport, "cuvântul scris" a fost acela care a imprăştiat gustul pentru explorarea tainelor eterului in rândurile unui tineret sfios, dar dornic de progres şi civilizaţie. Prima revistă, "Radio Român", apare in anul 1925. La inceput săptămânală, apoi din ce in ce mai rară, până la dispariţie. După incetarea apariţiei acesteia, şi-a continuat apariţia altă publicaţie apărută in anul 1925: "Radiofonia". In anul 1934, prin octombrie, apare revista  "Radio Universul" care de la bun inceput a arătat o atenţie   deosebită pentru amatorismul de emisie. La 1 Martie 1936, ia fiinţă la Bucureşti Asociaţia Amatorilor Români de Unde Scurte, iar la inceputul lui Aprilie, apare la Craiova o revistă de 40 de pagini intitulată: "YR5- Buletin al Radioclubului craiovean,

Impăcarea cu sine

Mintea impacată cu ce i-a fost dat este ca o cărare scurtă şi inflorită: frumuseţe multă cu osteneală puţină!                                                                          Epictet

Science-Fiction-Colecţii, Fanzine, Periodice

Image
  Motto : "Nebunia Indrăzneţilor, iată inţelepciunea vieţii" -  Maxim Gorki          Dacă ar fi să considerăm Miturile ca o formă de ficţiune, atunci Epopeea lui Ghilgameş(2150 ani inainte de Hristos), poate fi prima Ficţiune consemnată de istorie. Alte păreri susţin că Science Fiction ar fi debutat la sfârşitul Evului Mediu, sau mai degrabă odată cu inceputurile Revoluţiei Industriale(1642). De la Jules Verne incoace(1864- "O            călătorie spre Centrul Pământului"), literatura Science Fiction a căpătat proporţii şi a suscitat interes. O definiţie exactă a acestui tip de literatură, precum şi a rolului ei social este greu de formulat, cu atât mai mult cu cât ea vizează viitorul şi se bazează pe un ritm de schimbare fără precedent. Un lucru este insă cert. Contrar multor opinii, bazate dealtfel, pe necunoaşterea acestei literaturi, cum că ar fi ruptă de realitate,    literatura de anticipaţie este mai

Câte ceva despre Cuvinte Incrucişate, Enigmistică şi Rebus(1)

Image
    Motto: "Cel ce a ştiut să imbine utilul cu plăcutul, distrând pe cititor şi instruindu-l in acelaşi timp, acela a cunoscut adevărata satisfacţie a reuşitei." Horaţiu(Ars Poetica, 343) Din vremuri imemoriale, preocuparea omului pentru Jocurile Minţii, a constituit un imbold constant-activ, conturându-i acestuia activităţile zilnice şi definindu-i personalitatea in formare.Vorbind despre Anticii Anticilor noştri, Istoria orală, dar mai ales cea scrisă, consemnează inceputurile şi dezvoltarea acestor Jocuri. Misterele prezente la tot pasul il infricoşau pe om, născând in mintea lui intrebări. Mai mult de-atât, de parcă n-ar fi fost de-ajuns Exilul din Cer, omul se trezeşte in faţa unei creaturi infricoşătoare, Sfinxul, care pune intrebări bietului muritor a cărui piele intră-n saramură dacă nu ştie răspunsul... Incet şi sigur, Mintea iscodeşte neobosit  căutând soluţii, răspunsuri, răgazuri in cursa ei cu Timpul. Primele scrieri omeneşt

Câte ceva despre Esperanto (1)

Image
  "Ideea unei Limbi Universale ca organ de inţelegere comună intre popoare nu este nouă. Până in epoca antică, putem urmări firul incercărilor de a găsi o Limbă Universală acceptată de toate popoarele pentru inlesnirea relaţiunilor lor internaţionale. Biblia este, poate, primul document istoric care deschide discuţia asupra acestei probleme. Vă aduceţi, desigur, aminte de episodul biblic din Cartea Intâi a lui Moise(cap. 11), când in vestitul Babilon, oraş cosmopolit, cu viaţă comercială zgomotoasă şi temple uriaşe, diversitatea raselor şi a limbilor provoacă neinţelegeri adânci intre oameni şi-i impiedică să ducă la indeplinire proiectul lor indrăzneţ, construirea Turnului Aroganţei şi Dominaţiei pământene, care trebuia să fie inălţat până la Dumnezeu. In Antichitatea Greco-Romană, au predominat ca Limbi Universale, limbile popoarelor de frunte ale epocii. Centrele de cultură ale Antichităţii se grupau in jurul bazinului Mediteraneean. In frunte a fost

Almanahuri, almanahuri!

Image
Almanahul este, potrivit oricărui dicţionar, o publicaţie anuală cu caracter enciclopedic dintr-un anumit domeniu, care inserează in cuprinsul său date de popularizare din acel domeniu.  Primele almanahuri din lume, au apărut ca o publicaţie periodică in Germania din perioada Reformei Protestante a lui Martin Luther,  Reformă incepută in anul 1517. Un nobil austriac s-a folosit de tensiunea opiniei publice provocate de lupta dintre Catolicism şi Reformă, tipărind 2 broşuri cu informaţii referitoare la aceste evenimente.  La Frankfurt aveau loc 2 târguri, unul primăvara şi celălalt toamna. Nobilul, pe propria cheltuială, a scos două volume cu relatarea amănunţită a acelor evenimente. Succesul a fost fulminant, iar aceste publicaţii semestriale s-au succedat de la 1588 până la 1598.  Acestor publicaţii semestriale, le-au urmat altele săptămânale. In Ţările Române, incepând cu anul 1816, Teodor Racoce impreună cu Georghe Lazăr, funcţionar al Guberniului din Lemberg, cancelar

Gazda şi Musafirul

Când suntem invitaţi la masa cuiva , mâncam ce ni se pune dinainte . A cere gazdei peşte , ori plăcinte ar fi curată nebunie ! Numai in lume noi cerem de la Zei cele ce nu se dau , deşi sunt nenumărate cele ce ne-au dat.                                         Epictet

Nu te mândri cu ce nu-i al tău

Când calul tău, nechezând ar zice: “ce frumos sunt eu!”- ar merge. Dar când tu zici cu mândrie : ” ce frumos cal am eu! ” – te mândreşti  cu o calitate a calului. Căci ce este al tău dintr-insul? Aspectul sub care-l vezi.                                      Epictet

Revista Magazin Istoric

Image
Revista Magazin Istoric este revista de cultură istorică apărută in România in luna Aprilie 1967. Revista a fost lansată cu sprijinul Institutului de Studii Istorice şi Social-Politice din Bucureşti, care a funcţionat sub supravegherea Comitetului Central al Partidului Comunist Român.  Primul Director al prestigioasei publicaţii a fost Dumitru Almaş(1908-1995), iar primul redactor-şef a fost Constantin Antip(n. 1925). Autori care au publicat de-a lungul a patru decenii au fost: Constantin C. Giurescu, Dan Berindei, Miron Constantinescu şi numeroşi alţii.  Făcând parte din generaţia care s-a născut in Zodia Cărţii Tipărite, păstrez plăcerea răsfoirii clasice care nu poate fi uşor depăşită de cea virtuală... Vă invit la "răsfoirea" colecţiei personale, iar dacă ispita vă invinge nu vă-mpotriviţi, căci ea câştigă...