Posts

Showing posts from January, 2012

M. Kogalniceanu si C. Negruzzi - 200 de retete cercate de bucate, prajituri si alte trebi gospodaresti

Image
Mihail Kogalniceanu si Costache Negruzzi : 200 de retete cercate de bucate, prajituri si alte trebi gospodaresti, lucrare aparuta initial in anul 1841 la Iasi. Exemplarul de fata aparut la Editura Dacia in anul 1973 in 20 000 + 80 exemplare brosate si 3800 + 60 legate, este ilustrat de Mircea Zaciu si prefatat de George Calinescu.

Dr. Wayne Dyer şi The Shift

Image
Printre dilemele oricui, deloc puţine, răsare când şi când una căreia cu greu i-am putea găsi răspuns dacă am avea curaj să ne-o punem: "Cine ne iubeşte când greşim?!"... Redau un pasaj scurt al intâlnirii tânărului aspirant la Gloria Mundi, David, cu Pianistul, omul bun la toate şi Grădinar dealtfel, care poate atinge Inima oricui cu intrebările dar şi cu răspunsurile sale! Să fie o intâlnire iniţiatică cu insuşi El, cel din noi reflectat in persoana unui semen oarecare "deghizat" in orice, doar-doar ne atrage atenţia asupra a ceea ce avem şi nu folosim intens decât uneori: Conştiinţa?!... "Am inceput să cânt când eram foarte tânăr. Eram un talent! Apoi am crescut şi am devenit tot mai conştient de oamenii care mă priveau cântând. Am inceput să cânt mai mult pentru ei decât pentru mine. Apoi am devenit speriat că i-aş putea dezamăgi. Şi aşa am făcut. I-am dezamăgit pe toţi. Eram foarte deştept, am mers la un recital... şi am cântat câteva note g

Cărţi rare(4)- Mihail Eminescu-Poezii

Image
Pentru cel care a purtat numele de Mikha'el(מִיכָאֵל / מיכאל) derivând din ebraică şi având inţelesul de מי כמו אלוהים(Who is like God?- Cine este ca Dumnezeu?), orice omagiu este modest faţă de mărimea existenţei pământeşti a celui care a rămas să fie Eminescu! Comemorăm discret o amintire vie a celui căruia nu i-a scăpat niciun amănunt legat de durerea existenţei omeneşti, de măreţele prefaceri cosmice in care Omul este plasat in centrul atenţiei Tatălui Imanent a Tot şi a Toate. Fireşte că Demiurgul, veşnic neimpăcat de la căderea sa in autoadulare, ne veghează ghidându-ne paşii către aceeaşi dureroasă despărţire de Tatăl pe care şi Iisus a simţit-o pe Cruce când a strigat: אלי אלי למא שבקתני ( Eloi, Eloi, Lama Sabachthani). A rămâne viu in Conştiinţa cuiva poate insemna doar că iţi schimbi forma sub care apari in gândurile celor cu care Comuniunea este neintreruptă şi nemijlocită. Ce-am mai putea adăuga astfel incât să fie o noutate despre cel ce ştia TOT! Un alt modest

History of Art(2)- Folk Art in Rumania

Image
I n our culture, the   forms of social life lived by the Rumanian people along history, are clearly reflected by the way in wich dwelling-houses and worship places are located and built. Romanian villages comprising peasants households, with- mostly in Transylvania- a wooden church towering above each of them and standing high upon a hillock, constitute a most interesting rural settlement. The various occupations of the inhabitants led to the establishment of several types of villages situated amid the varied scenery of our country. The abundance of timber available in the Carpathian regions and in the forests of the North-Danubian plains have offered splendid building material. Necessity and experience enhanced the skill and understanding of deft popular handicraftsmen who built both the dwellings with their outhouses and the churches wich, despite their characteristic features, have several traits in common with the buildings in several neighbouring countries(U.S.S.R., Polan