Posts

Showing posts from 2012

M. Kogalniceanu si C. Negruzzi - 200 de retete cercate de bucate, prajituri si alte trebi gospodaresti

Image
Mihail Kogalniceanu si Costache Negruzzi : 200 de retete cercate de bucate, prajituri si alte trebi gospodaresti, lucrare aparuta initial in anul 1841 la Iasi. Exemplarul de fata aparut la Editura Dacia in anul 1973 in 20 000 + 80 exemplare brosate si 3800 + 60 legate, este ilustrat de Mircea Zaciu si prefatat de George Calinescu.

Transilvania, Banat, Crisana, Maramures 1918-1928

Image
           În momentul în care monumentala enciclopedie Transilvania, Banatul, Crişana şi Maramureşul. 1918-1928 , apărută integral în 1929 (3 volume, Bucureşti, Cultura Naţională, 1929, în total 1583 p., inclusiv indici de persoane şi de locuri), deci în timpul celei dintâi guvernări naţional-ţărăniste (Preşedinte al Consiliului de Miniştri, Iuliu Maniu ), tocmai a apărut, unele consideraţii se impun. În primul rând, ediţia originală în trei volume masive a ambiţionat să   reprezinte – ceea ce a reuşit cu maximă strălucire şi pentru un timp îndelungat – un tablou şi un bilanţ al evoluţiei şi stării provinciilor după cel dintâi deceniu al apartenenţei lor la România Mare . Opera, evident marcată de un spirit enciclopedist, fusese pregătită de un comitet de redacţie prezidat de D. Gusti , viitorul coordonator al celebrei Enciclopedii a României (4 volume, 1938-1943),   asistat fiind de Emanoil Bucuţa . Ea beneficia de solide contribuţii şi intervenţii, purtând semnă

D.D. Pătrăşcanu- Domnu' Nae, scene din vremea ocupaţiei

Image
Apărută in anul 1921 la Editura Librăriei Steinberg / Fiu din Strada Lipscani no. 94, ediţia de faţă are un tiraj limitat ca mai toate titlurile de aur ale epocii, de doar 100 de exemplare. Volumul este dedicat memoriei lui Gheorghe Gh. Morţun, mort vitejeşte la Topliţa.

1 leu 1884 coin

Image
Characteristics of 1 leu 1884 coin: 1) 23 mm diameter, 5 g, 2) silver 83.5%, copper 16.5%, grained edge 3) denomination "1 L", year 1884, Romanian coat of arms, letter B and wheat ear, the signs of Romanian mint, outer pearl circle. 4) inscription "CAROL I REGE AL ROMANIEI" meaning "KING OF ROMANIA" and CAROL I head facing left, outer pearl circle. Under the neck lies KULLRICH, the engraver's name. 5) Mintage: 1.000.000 coins in 1884 and 400.000 coins in 1885. History Principality of Romania Although the first Romanian coins were minted in the United Kingdom  in 1867, a one leu coin was not introduced until 1870. The first one leu coin was 83.5% silver and 16.5% copper, with a diameter of 23mm and mass of 5g. The obverse bore the portrait of Carol I of Romania facing left with the inscription CAROL I DOMNUL ROMANIEI (Carol I Prince of the Romanians). The reverse, similar to other Romanian coins of the time, featu

Work like an ant

Image
"Work like an ant, hope like a giant, contemplate like a saint"

Statutele societăţii politehnice

Image
Statutele Soc. Pol. 1892 Buletinul Soc. Politec.1931 Chestiuni de examen 1923 Buletinul+Societatii+Politehnice+1927 Societatea Politehnică din România implineşte in ziua de 19 Decemvrie anul acesta o jumatate de veac de existenţă neintreruptă. "Societatea Politecnică din România implineşte in ziua de 19 Decemvrie anul acesta o jumătate de veac de existenţă neîntreruptă. Faptul că această Societate a putut străbate 50 ani,- vreme in care din cei 52 întemeietori ai ei a rămas numai unul in viaţă,-dovedeşte că Societatea a fost intemeiată pe un teren sănătos, pe care valurile de criză prin care a trecut ţara nu l-a putut slăbi. Ea nu a fost doborâtă, ci din contră a fost bine intreţinută.din cauză că a fost folositoare, că a corespuns unei necesitîţi imperioase pentru viaţa ştiinţifică şi economică a ţării. Ea a avut scris pe pergamentul pus la temelia ei, cuvintele rostite de Marele Rege CAROL I la 18-30 Octomvrie 1881, după inaugurarea primei

Basic hand-made paper making

Image
A funny way to learn how to recycle a lot of materials is making paper. For this, you need a few things to get started: 1) First, the hand mold made in wood, 2) Screen, 3) Cover screen to sponge water out of paper, 4) Sponge, 5) Press bar, recycled too, 6) Couch - absorbent special paper. To mix the paper with water you need a blender. Your kit is about to make wonders once started to see the first sheet of hand-made paper. Watch this video and enjoy another way to learn something new and to have fun. Don't forget, hand-made paper is expensive and you can discover a lot ways to create wonderful presents for friends using this amazing material.

How to clean antique coins- Roman coin Project

Image
The cleaning of an artifact is an irreversible operation once the corrosion products have been stripped, some precious information and history can be lost forever. Always leave a small area of the original corrosion products on an artifact. The methods for cleaning bronze can be: - electrochemical - electrolytic - mechanical The less invasive method is mechanical cleaning under microscope observation and the results are amazing!

Mending a book with book repair tape

Image
Some books that we've loved but time and intense use made them look old, require a delicate intervention to prolong their life and usefulness. In this video you can follow step by step, delicate stages of repair a broken sheet from a book. Unele cărţi pe care le -am iubit , dar pe care timpul şi utilizarea lor intensă le-a făcut să arate vechi , necesită o intervenţie delicată pentru a le prelungi durata de viaţă şi utilitatea .  În acest videoclip puteţi urmări pas cu pas , etapele delicate ale reparării unei file rupte dintr-o carte.

Clasicii români comentaţi- "V. Alecsandri- Călătorii, Misiuni diplomatice"

Image
VASILE ALECSANDRI călător. Suntem deprinşi a considera secolul al XIX-lea ca o epocă in care contactul dintre cultura românească şi literaturile străine din Occident, a fost mai strâns ca niciodată. In răstimpul de la 1820 până târziu după 1870, dorinţa de emancipare politică şi spirituală a Românilor se intâlnise cu o doctrină ca cea romantică, prin definiţie cosmopolită, accesibilă tuturor schimburilor şi imprumuturilor reciproce. In felul acesta, reprezentanţii cei mai distinşi ai literaturii noastre de acum o sută de ani, luând contact direct cu cele mai expresive personalităţi şi opere din câte le putea oferi Romantismul uceniciei lor literare, au introdus in literatura românească nu numai procedeele scriitorilor pe care-i imitau, dar şi "temele" pe care le ilustrau Romanticii apuseni cu râvnă şi zgomotos succes. Una din aceste "teme", pe care secolul XIX o moştenise in bună parte de la Enciclopediştii celui anterior, era aceea a exotismului

Radiotehnică şi Radioamatorism ( 3) - Sony ICF 2001

Image
http://www.brettbalogh.com/sony_icf2001_svc.pdf Accesând acest link veţi găsi manualul de service al aparatului. https://sites.google.com/site/hkradioer/3sony  Acesând acest link veţi putea afla câteva amănunte despre diverse modele de Sony deja cunoscute.  Sony ICF 2001 FM/AM 2 BAND RECEIVER MODEL NO. ICF-2001 FREQ. RANGE: FM 76 - 108 MHZ / AM 150 - 29999 KHZ BATT. SUPLY: RADIO DC 1,5X3 SIZE D (R20) QR EQUIV.                         COMPUTER DC 1,5X2 SIZE AA (R6) QR EQUIV. SERIAL NO. 31801 MADE IN JAPAN.

History of Art (3) - Russian Illuminated Manuscripts

Image
It is the aim of the study to reveal an almost unknown world of art concealed within the heavy bindings of Russian medieval manuscripts. Most of these luxurious books were created for churches or monasteries, and the few that were made for lay patrons were usually commissioned for motives of piety; all, therefore, contain texts of Christian content. The Russian princes accepted Christianity as the religion of their State in the tenth century as a result of a period of intense missionary activities on the part of the Byzantine Church of Constantinopole. (Vladimir, prince of Kiev, is traditionally said to have accepted Orthodox baptism in 988). Since Christianity was brought to Russia from Byzantium, the Russian Church followed the Byzantine model, and this influence is at its clearest in the forms of its liturgy and the development of its art. Any study of early Russian culture therefore entails comparison with Byzantine forms of expression, and the recognition of subtle di

Monografia Liceului Gh. Lazăr 1860 -1935

Image
Apărută in anul 1935 la Institutul de Arte Grafice "Luceafărul" din Bucureşti cu prilejul împlinirii a 75 de ani dela infiinţarea liceului, monografia prezintă detaliat perioada parcursă de la deschiderea porţilor. Este important de ştiut că această lucrare comemorativă s-a tipărit in 3000 de exemplare dintre care 300 pe hârtie Kunstdruck, numerotate de la 1-300, şapte sute pe hârtie velină, numerotate de la 301-1000 şi două mii pe hârtie semi-velină, numerotate de asemenea.. Exemplarul de faţă poartă numărul 256 făcând deci parte din prima serie. Tabla de materii este structurată in XI capitole urmate de un indice alfabetic. Primele file sunt ilustrate cu portretele: Domnitorului Alexandru Ioan I Cuza- intemeietorul gimnaziului "Gh. Lazăr", Regelui Carol I, Regelui Ferdinand şi M.S. Regelui Mihai. In seria de figuri eroice ale culturii şi simţirii româneşti, Gheorghe Lazăr se inscrie printre acestea. S-a născut in anul 1779 in Ardeal intr-un sat ro

Mihail Gr. Posluşnicu- Istoria Muzicei la români

Image
Situat printre personalităţile botoşenene, Mihail Grigore Posluşnicu s-a născut la 14 noiembrie 1871, în Suceava, provenind dintr-o familie de intelectuali. După terminarea şcolii primare, urmează la Iaşi cursurile Liceului Internat şi ale Conservatorului de Muzică (1893-1898), având printre profesori pe Gavriil Musicescu, Teodor C. Burada şi Enrico Mezzetti. Muzician cu preocupări complexe, pe lângă munca la catedră, a desfăşurat o susţinută activitate ca animator cultural şi muzicolog de prestigiu, a editat manuale pentru învăţământul inferior şi superior. Domniei sale îi datorăm apariţia in anul 1926 la Editura "Cartea Românească" a excepţionalei lucrări de faţă : "Istoria muzicei la români".

Cărţi Filosofie(1)- David Şafran- Pedagogia morala la Fr. W Foerster

Image
Lucrarea de faţă (...) caută să evidenţieze un nou aspect al cercetărilor teoretice cu caracter ştiinţific. Ea desvăluie acele din preocupările noastre ce se indreaptă către domeniul istoriei doctrinelor de educaţie şi cu deosebire a acelor cu caracter social.  De unde in lucrările noastre anterioare căutasem a evidenţia aspectele teoretice, practice sau de mistică educativă, in această lucrare atacăm numai unul din aspectele cele mai importante ale istoriei doctrinelor pedagogiei contemporane. Este vorba de "Pedagogia morală a lui Fr. W. Foerster", educator cu profundă influenţă asupra pedagogiei contemporane, morale şi religioase, cu caracter democratic. Lucrarea a fost prezentată ca teză de doctorat.

Cărţi rare(11)- Basiliu C. Siaicariu- Elemente de Geografia Antica

Image
Lumea cunoscută de romani in timpul Republicii, lucrată de BASILIU C. SIAICARIU, Professore de Istoria şi Geografia la liceulu Matheiu Bassarabu. Această carte a apărut in anul 1866. The world as Romans knew during the Republic, by BASILIU C. SIAICARIU, professor of History and Geography at Matheiu Bassarabu high school. This book was written in 1866.

Cărţi rare(10)- Nicolae Iorga - Histoire des Roumains et de la romanité orientale

Image
Saved from fire, books reveal history as it is! Who wants to hide history? Do you know the answer?... Try to mix water and oil! In a few moments, each will be back again to their natural form...

Cărţi Rare(9)- B. Boerescu, Esplicarea Condicei Comerciale Române 1859

Image
Romanian Commercial Code by Basil Boerescu (1859).

Nicolae Iorga- ICONOGRAFIA

Image
D e la inceputurile religiei omul a avut nevoie cu disperare să-şi imagineze cum arată Dumnezeu! Cum poţi vorbi cu Legea  Gravitaţiei dacă nu ştii ce culoare are părul ei?!... Deşi Domnul spune in Vechiul Testament că nu ne este permis să avem Idoli, exact asta facem! Pictăm din Imaginaţie o grămadă din inchipuirile noastre spunând: "Iată cum arată Dumnezeu!" Această carte a "gustat" căldura focului. Acest meşteşug antic a a rămas pentru a oferi privitorului puţină pace interioară.  S ince the beginning of religion man needed desperately to imagine how God looks like! How can you talk to the Law of Gravitation if you don't know the color of the hair? Although in the Old Testament Lord said that we are NOT allowed to have Idols, this is exactly what we are doing! We paint from imagination a lot of our dreams and we say that : "This is how God looks like!" This book "tasted" the heat of fire. Now the same antic skill remained to offer to

Albume de Artă- (1) "Tezaure de aur din România"

Image

Cărţi Rare(8)- Charles Baudelaire "Les Fleurs du Mal"

Image

Cărţi rare(7)- "UBU REGE" de Alfred Jarry

Image
Notă: In anul 197o la Casa Scânteii, Secţia "Legătorie de artă", din tirajul total de 5300 de exemplare al lucrării "Ubu Rege" de Alfred Jarry, s-au realizat 120 de exemplare legate in piele, incasetate, numerotate de la 001-120 cu semnătura Romulus Vulpescu. Note :   In 197o the "Scânteia Editing House", section " Binding of art ", the total circulation  of 5,300 copies of  " King Ubu " by Alfred Jarry , had also 120 leather-bound copies , boxed , numbered 001-120 with Romulus Vulpescu's signature . Editia bibliofila poate fi achizitionata de aici.

Books of Art(1)- Cyril Aldred "The Development of Ancient Egyptian Art"

Image
Ancient Egyptian Art from 32oo to 1315 B.C. At first view, the word "development" with its modern overtones suggesting a n evolutionary progress, may be considered inappropriate when employed in an Egyptian context: for the Egyptian view of reality was essentially static.  The periodic inundation of the Nile created a predictable environment in which change was but a sequence of recurring dualities- of red desert and black alluvium, of drought and flood, of abundance and scarcity, sterility and fruitfulness. Egyptian culture reflects in its art and religion, its social structure and habits of thought, the same inevitable and unchanging rhythms.

Cărţi rare(6)- Formulaire des Principales Specialites de Parfumerie et de Pharmacie

Image
Formulaire des Principales Specialites de Parfumerie et de Pharmacie , autor Rene Gerbelaud, editia 1909, revazuta, adnotata si imbunatatita de autor. Este o culegere cu cele mai semnificative retete frantuzesti si englezesti de la acea epoca, 1024 pagini.  Produsul a fost intens utilizat datorita cuprinsului sau inestimabil iar starea este cea din imagine, necesita restaurare. Aceasta carte poate fi achizitionata de aici

Cărţi rare(5)- Nicolae Iorga- Istoria Artei Medievale şi Moderne in Legătură cu Desvoltarea Societăţii

Image
A-l prezenta in vreun fel pe Nicolae Iorga poate fi un exerciţiu temerar de a aduce câţiva stropi de ploaie in Deşert: "Această scurtă Istorie a Artelor reprezintă un curs făcut la Universitatea din Bucureşti. Ea reprezintă şi treizeci de ani de experienţă in domeniul pe care il tratează. Dar, mai ales, ea cată să reprezinte silinţa de a da o sintesă a desvoltării artistice de la sfârşitul civilizaţiei antice in legătură cu viaţa generală a societăţei.  Căci părerea mea e că arta e explicabilă numai pentru societatea căreia trebuie să-i fie aplicabilă dacă nu vrea să fie o simplă jucărie individuală, un simplu exerciţiu de tehnică, o simplă dibuire de drumuri, care nu duc nicăieri. Nu se vor găsi aici două lucruri: biografiile, care au interes numai in sine şi descrierile literare ale operelor artistice, care nu fac decât să furniseze pretexte de disertaţii artistice sau de exclamaţii poetice . Dacă  lucrarea ar fi bine primită, a doua ediţie ar da, in leg

Dr. Wayne Dyer şi The Shift

Image
Printre dilemele oricui, deloc puţine, răsare când şi când una căreia cu greu i-am putea găsi răspuns dacă am avea curaj să ne-o punem: "Cine ne iubeşte când greşim?!"... Redau un pasaj scurt al intâlnirii tânărului aspirant la Gloria Mundi, David, cu Pianistul, omul bun la toate şi Grădinar dealtfel, care poate atinge Inima oricui cu intrebările dar şi cu răspunsurile sale! Să fie o intâlnire iniţiatică cu insuşi El, cel din noi reflectat in persoana unui semen oarecare "deghizat" in orice, doar-doar ne atrage atenţia asupra a ceea ce avem şi nu folosim intens decât uneori: Conştiinţa?!... "Am inceput să cânt când eram foarte tânăr. Eram un talent! Apoi am crescut şi am devenit tot mai conştient de oamenii care mă priveau cântând. Am inceput să cânt mai mult pentru ei decât pentru mine. Apoi am devenit speriat că i-aş putea dezamăgi. Şi aşa am făcut. I-am dezamăgit pe toţi. Eram foarte deştept, am mers la un recital... şi am cântat câteva note g

Cărţi rare(4)- Mihail Eminescu-Poezii

Image
Pentru cel care a purtat numele de Mikha'el(מִיכָאֵל / מיכאל) derivând din ebraică şi având inţelesul de מי כמו אלוהים(Who is like God?- Cine este ca Dumnezeu?), orice omagiu este modest faţă de mărimea existenţei pământeşti a celui care a rămas să fie Eminescu! Comemorăm discret o amintire vie a celui căruia nu i-a scăpat niciun amănunt legat de durerea existenţei omeneşti, de măreţele prefaceri cosmice in care Omul este plasat in centrul atenţiei Tatălui Imanent a Tot şi a Toate. Fireşte că Demiurgul, veşnic neimpăcat de la căderea sa in autoadulare, ne veghează ghidându-ne paşii către aceeaşi dureroasă despărţire de Tatăl pe care şi Iisus a simţit-o pe Cruce când a strigat: אלי אלי למא שבקתני ( Eloi, Eloi, Lama Sabachthani). A rămâne viu in Conştiinţa cuiva poate insemna doar că iţi schimbi forma sub care apari in gândurile celor cu care Comuniunea este neintreruptă şi nemijlocită. Ce-am mai putea adăuga astfel incât să fie o noutate despre cel ce ştia TOT! Un alt modest