Posts

Showing posts from June, 2012

M. Kogalniceanu si C. Negruzzi - 200 de retete cercate de bucate, prajituri si alte trebi gospodaresti

Image
Mihail Kogalniceanu si Costache Negruzzi : 200 de retete cercate de bucate, prajituri si alte trebi gospodaresti, lucrare aparuta initial in anul 1841 la Iasi. Exemplarul de fata aparut la Editura Dacia in anul 1973 in 20 000 + 80 exemplare brosate si 3800 + 60 legate, este ilustrat de Mircea Zaciu si prefatat de George Calinescu.

History of Art (3) - Russian Illuminated Manuscripts

Image
It is the aim of the study to reveal an almost unknown world of art concealed within the heavy bindings of Russian medieval manuscripts. Most of these luxurious books were created for churches or monasteries, and the few that were made for lay patrons were usually commissioned for motives of piety; all, therefore, contain texts of Christian content. The Russian princes accepted Christianity as the religion of their State in the tenth century as a result of a period of intense missionary activities on the part of the Byzantine Church of Constantinopole. (Vladimir, prince of Kiev, is traditionally said to have accepted Orthodox baptism in 988). Since Christianity was brought to Russia from Byzantium, the Russian Church followed the Byzantine model, and this influence is at its clearest in the forms of its liturgy and the development of its art. Any study of early Russian culture therefore entails comparison with Byzantine forms of expression, and the recognition of subtle di

Monografia Liceului Gh. Lazăr 1860 -1935

Image
Apărută in anul 1935 la Institutul de Arte Grafice "Luceafărul" din Bucureşti cu prilejul împlinirii a 75 de ani dela infiinţarea liceului, monografia prezintă detaliat perioada parcursă de la deschiderea porţilor. Este important de ştiut că această lucrare comemorativă s-a tipărit in 3000 de exemplare dintre care 300 pe hârtie Kunstdruck, numerotate de la 1-300, şapte sute pe hârtie velină, numerotate de la 301-1000 şi două mii pe hârtie semi-velină, numerotate de asemenea.. Exemplarul de faţă poartă numărul 256 făcând deci parte din prima serie. Tabla de materii este structurată in XI capitole urmate de un indice alfabetic. Primele file sunt ilustrate cu portretele: Domnitorului Alexandru Ioan I Cuza- intemeietorul gimnaziului "Gh. Lazăr", Regelui Carol I, Regelui Ferdinand şi M.S. Regelui Mihai. In seria de figuri eroice ale culturii şi simţirii româneşti, Gheorghe Lazăr se inscrie printre acestea. S-a născut in anul 1779 in Ardeal intr-un sat ro

Mihail Gr. Posluşnicu- Istoria Muzicei la români

Image
Situat printre personalităţile botoşenene, Mihail Grigore Posluşnicu s-a născut la 14 noiembrie 1871, în Suceava, provenind dintr-o familie de intelectuali. După terminarea şcolii primare, urmează la Iaşi cursurile Liceului Internat şi ale Conservatorului de Muzică (1893-1898), având printre profesori pe Gavriil Musicescu, Teodor C. Burada şi Enrico Mezzetti. Muzician cu preocupări complexe, pe lângă munca la catedră, a desfăşurat o susţinută activitate ca animator cultural şi muzicolog de prestigiu, a editat manuale pentru învăţământul inferior şi superior. Domniei sale îi datorăm apariţia in anul 1926 la Editura "Cartea Românească" a excepţionalei lucrări de faţă : "Istoria muzicei la români".

Cărţi Filosofie(1)- David Şafran- Pedagogia morala la Fr. W Foerster

Image
Lucrarea de faţă (...) caută să evidenţieze un nou aspect al cercetărilor teoretice cu caracter ştiinţific. Ea desvăluie acele din preocupările noastre ce se indreaptă către domeniul istoriei doctrinelor de educaţie şi cu deosebire a acelor cu caracter social.  De unde in lucrările noastre anterioare căutasem a evidenţia aspectele teoretice, practice sau de mistică educativă, in această lucrare atacăm numai unul din aspectele cele mai importante ale istoriei doctrinelor pedagogiei contemporane. Este vorba de "Pedagogia morală a lui Fr. W. Foerster", educator cu profundă influenţă asupra pedagogiei contemporane, morale şi religioase, cu caracter democratic. Lucrarea a fost prezentată ca teză de doctorat.

Cărţi rare(11)- Basiliu C. Siaicariu- Elemente de Geografia Antica

Image
Lumea cunoscută de romani in timpul Republicii, lucrată de BASILIU C. SIAICARIU, Professore de Istoria şi Geografia la liceulu Matheiu Bassarabu. Această carte a apărut in anul 1866. The world as Romans knew during the Republic, by BASILIU C. SIAICARIU, professor of History and Geography at Matheiu Bassarabu high school. This book was written in 1866.

Cărţi rare(10)- Nicolae Iorga - Histoire des Roumains et de la romanité orientale

Image
Saved from fire, books reveal history as it is! Who wants to hide history? Do you know the answer?... Try to mix water and oil! In a few moments, each will be back again to their natural form...