History of Art (3) - Russian Illuminated Manuscripts

albume+artă+Books+of+art
It is the aim of the study to reveal an almost unknown world of art concealed within the heavy bindings of Russian medieval manuscripts.
Most of these luxurious books were created for churches or monasteries, and the few that were made for lay patrons were usually commissioned for motives of piety; all, therefore, contain texts of Christian content.

The Russian princes accepted Christianity as the religion of their State in the tenth century as a result of a period of intense missionary activities on the part of the Byzantine Church of Constantinopole. (Vladimir, prince of Kiev, is traditionally said to have accepted Orthodox baptism in 988). Since Christianity was brought to Russia from Byzantium, the Russian Church followed the Byzantine model, and this influence is at its clearest in the forms of its liturgy and the development of its art.

Any study of early Russian culture therefore entails comparison with Byzantine forms of expression, and the recognition of subtle differences, particularly during the period from the fourteenth to the sixteenth centuries, when the centralization of the Russian State in Moscow stimulated the development of a national identity.
The slow and subtle development of a new form of manuscript illumination is the subject of this study and is documented in the selection of miniatures chosen for the illustrations.

The earliest Russian illuminated books to have survived are from the eleventh century. They are large, and are written on parchment; the texts are sorrounded by broad margins and the script is in the forms known either as uncial or semi-uncial.
The written language of Russian Christians was Old Church Slavonic and the alphabet was cyrillic; uncial manuscripts use capital letters(majuscules) throughout, and the semi-uncial script is an adaptation to a more cursive form.
The illuminated pages are in vivid, rich colours and the combination of miniatures and ornament with the well-spaced script creates the characteristic appearance of Russian manuscripts-dignity and clarity.

This contrast with one kind of manuscript popular in Byzantium, where the pictures are surrounded by closely written minuscules and intricate ornaments.
On the whole, it might be said that Russian books are more direct and less refined than the best productions of Constantinopole.
albume+artă+Books+of+art

Monografia Liceului Gh. Lazăr 1860 -1935

bibliofilie+carti+carti+istorie+Cărţi+Rare
Apărută in anul 1935 la Institutul de Arte Grafice "Luceafărul" din Bucureşti cu prilejul împlinirii a 75 de ani dela infiinţarea liceului, monografia prezintă detaliat perioada parcursă de la deschiderea porţilor.

Este important de ştiut că această lucrare comemorativă s-a tipărit in 3000 de exemplare dintre care 300 pe hârtie Kunstdruck, numerotate de la 1-300, şapte sute pe hârtie velină, numerotate de la 301-1000 şi două mii pe hârtie semi-velină, numerotate de asemenea.. Exemplarul de faţă poartă numărul 256 făcând deci parte din prima serie.

Tabla de materii este structurată in XI capitole urmate de un indice alfabetic.
Primele file sunt ilustrate cu portretele: Domnitorului Alexandru Ioan I Cuza- intemeietorul gimnaziului "Gh. Lazăr", Regelui Carol I, Regelui Ferdinand şi M.S. Regelui Mihai.

In seria de figuri eroice ale culturii şi simţirii româneşti, Gheorghe Lazăr se inscrie printre acestea. S-a născut in anul 1779 in Ardeal intr-un sat românesc din vecinătatea munţilor satul Avrig, din apropierea Sibiului, centrul mişcărilor de cultură şi simţire românească.

Cuvântul introductiv aparţine lui Mihail Stoicescu, directorul liceului de la acea vreme care prezintă cu emoţie inaugurarea la 1 Ianuarie 1860 a firavei instituţiuni. Nimeni dintre cei care asistau la festivitatea din casele boierului Măcescu, n-ar fi putut bănui că, in curând, acest gimnaziu avea să se ridice pe o treaptă inaltă  şi că avea să-şi impletească statornic soarta cu aceea a culturii şi a dezvoltării neamului românesc.

Pentru cei inetresati volumul poate fi vizionat si aici.


Mihail Gr. Posluşnicu- Istoria Muzicei la români

bibliofilie+carti+carti+muzica+Cărţi+Rare

Situat printre personalităţile botoşenene, Mihail Grigore Posluşnicu s-a născut la 14 noiembrie 1871, în Suceava, provenind dintr-o familie de intelectuali. După terminarea şcolii primare, urmează la Iaşi cursurile Liceului Internat şi ale Conservatorului de Muzică (1893-1898), având printre profesori pe Gavriil Musicescu, Teodor C. Burada şi Enrico Mezzetti.

Muzician cu preocupări complexe, pe lângă munca la catedră, a desfăşurat o susţinută activitate ca animator cultural şi muzicolog de prestigiu, a editat manuale pentru învăţământul inferior şi superior. Domniei sale îi datorăm apariţia in anul 1926 la Editura "Cartea Românească" a excepţionalei lucrări de faţă : "Istoria muzicei la români".

VANDUT

Cărţi Filosofie(1)- David Şafran- Pedagogia morala la Fr. W Foerster

carti+Cărţi+filosofie
Lucrarea de faţă (...) caută să evidenţieze un nou aspect al cercetărilor teoretice cu caracter ştiinţific. Ea desvăluie acele din preocupările noastre ce se indreaptă către domeniul istoriei doctrinelor de educaţie şi cu deosebire a acelor cu caracter social. 

De unde in lucrările noastre anterioare căutasem a evidenţia aspectele teoretice, practice sau de mistică educativă, in această lucrare atacăm numai unul din aspectele cele mai importante ale istoriei doctrinelor pedagogiei contemporane.

Este vorba de "Pedagogia morală a lui Fr. W. Foerster", educator cu profundă influenţă asupra pedagogiei contemporane, morale şi religioase, cu caracter democratic.

Lucrarea a fost prezentată ca teză de doctorat.

Cărţi rare(11)- Basiliu C. Siaicariu- Elemente de Geografia Antica

Lumea cunoscută de romani in timpul Republicii, lucrată de BASILIU C. SIAICARIU, Professore de Istoria şi Geografia la liceulu Matheiu Bassarabu. Această carte a apărut in anul 1866.

The world as Romans knew during the Republic, by BASILIU C. SIAICARIU, professor of History and Geography at Matheiu Bassarabu high school. This book was written in 1866.

bibliofilie+carti+carti+geografie+Cărţi+Rare

Cărţi rare(10)- Nicolae Iorga - Histoire des Roumains et de la romanité orientale

Saved from fire, books reveal history as it is! Who wants to hide history? Do you know the answer?... Try to mix water and oil! In a few moments, each will be back again to their natural form...
bibliofilie+carti+carti+istorie+Cărţi+Rare+Nicolae+Iorga
bibliofilie+carti+carti+istorie+Cărţi+Rare+Nicolae+Iorga
bibliofilie+carti+carti+istorie+Cărţi+Rare+Nicolae+Iorga
bibliofilie+carti+carti+istorie+Cărţi+Rare+Nicolae+Iorga
bibliofilie+carti+carti+istorie+Cărţi+Rare+Nicolae+Iorga

Metaux rares et pierres precieuses

Metaux rares et pierres precieuses, Collection Sciences et Voyages, Paris,  Autor: G. Kerormel  An aparitie 1926, cuprins relevant pentru cu...