Showing posts with label Radio Universul. Show all posts
Showing posts with label Radio Universul. Show all posts

Sunday, July 3, 2011

Radiotehnică şi Radioamatorism in România (2)

bibliofilie+Radio+Universul+Radioamatorism+Radiotehnică+carti+carti+tehnica
Câteva publicaţii: cărţi, reviste, cataloage din noianul celor existente. In viitorul apropiat vor urma şi altele alături de numeroase colecţii din domeniu.

bibliofilie+Radio+Universul+Radioamatorism+Radiotehnică+carti+carti+tehnica

bibliofilie+Radio+Universul+Radioamatorism+Radiotehnică+carti+carti+tehnica


bibliofilie+Radio+Universul+Radioamatorism+Radiotehnică+carti+carti+tehnica

bibliofilie+Radio+Universul+Radioamatorism+Radiotehnică+carti+carti+tehnica
bibliofilie+Radio+Universul+Radioamatorism+Radiotehnică+carti+carti+tehnica

bibliofilie+Radio+Universul+Radioamatorism+Radiotehnică+carti+carti+tehnica

bibliofilie+Radio+Universul+Radioamatorism+Radiotehnică+carti+carti+tehnica

bibliofilie+Radio+Universul+Radioamatorism+Radiotehnică+carti+carti+tehnica

bibliofilie+Radio+Universul+Radioamatorism+Radiotehnică+carti+carti+tehnica

Monday, June 27, 2011

Radiotehnică şi Radioamatorism in România (1)

Radio+Universul+Radioamatorism+Radiotehnică
Despre inceputurile destul de aventuroase ale amatorismului de emisie in ţara noastră s-a vorbit mult. Intr-o vreme când era foarte rău privit dacă te ocupai cu acest nobil sport, "cuvântul scris" a fost acela care a imprăştiat gustul pentru explorarea tainelor eterului in rândurile unui tineret sfios, dar dornic de progres şi civilizaţie. Prima revistă, "Radio Român", apare in anul 1925. La inceput săptămânală, apoi din ce in ce mai rară, până la dispariţie. După incetarea apariţiei acesteia, şi-a continuat apariţia altă publicaţie apărută in anul 1925: "Radiofonia". In anul 1934, prin octombrie, apare revista 
"Radio Universul" care de la bun inceput a arătat o atenţie  
deosebită pentru amatorismul de emisie. La 1 Martie 1936, ia fiinţă la Bucureşti Asociaţia Amatorilor Români de Unde Scurte, iar la inceputul lui Aprilie, apare la Craiova o revistă de 40 de pagini intitulată: "YR5- Buletin al Radioclubului craiovean, nr. 1-2".


Radio+Universul+Radioamatorism+Radiotehnică
Iată deci cum s-au născut primele publicaţii româneşti dedicate integral amatorismului de emisie. La 18 Martie 1926 s-a constituit primul Radioclub din ţară sub preşedinţia Dr. Al. Savopol, avându-l ca secretar pe Lt. Băjenescu Ion. Nu poate lipsi de aici nici Mihail I. PopescuYO3PI-"Nenea Mişu" care a
Radio+Universul+Radioamatorism+Radiotehnică
   cunoscut de mic activitatea de radioamatorism, tatăl său fiind YR5PI. El insuşi devine radioamator de recepţie autorizat de A.A.R.U.S. A fost QSL Manager, prin mâinile sale trecând noian de QSL-uri. Un rol notabil l-a jucat in reactivarea in anii '70 a multor veterani ai radioamatorismului
Radio+Universul+Radioamatorism+Radiotehnică
  românesc. In anul 1949, după Eliberare şi Naţionalizare, apare in R.P.R. primul receptor: "Record", produs la Intreprinderea "Radio Popular", care, până la Naţionalizare fusese o Sucursală a trustului olandez Philips. In 1950 apare "Partizan", iar in 1951, "Pionier". Ulterior, s-au mai produs tot
Radio+Universul+Radioamatorism+Radiotehnică
 aici": "Baltica"; "Festival"; "Orion". Mişcarea a continuat şi există prin pasiunea şi devotamentul celor care nu cunosc piedici şi nici nu pregetă pe drumul lor in care cred cu tărie şi-l urmează nu nădejde şi altruism.
Radio+Universul+Radioamatorism+Radiotehnică In tumultul zilelor noastre, "parfumul de epocă" al acestei preocupări de front este intreţinut de cei care ştiu că "vinul 
vechi este rar"...
Fără să fi făcut un stereotip din invitaţia la răsfoire, prezentându-vă pentru inceput doar colecţia de publicaţii, vă anunţ de pe acum că aceasta va fi urmată foarte curând de numeroase altele din domeniu. Vă doresc delectare plăcută...
Radio+Universul+Radioamatorism+Radiotehnică

Radio+Universul+Radioamatorism+Radiotehnică

Radio+Universul+Radioamatorism+Radiotehnică

Radio+Universul+Radioamatorism+Radiotehnică

Radio+Universul+Radioamatorism+Radiotehnică