Sunday, December 16, 2012

Transilvania, Banat, Crisana, Maramures 1918-1928

bibliofilie+carti+carti+istorie+Cărţi+Rare
bibliofilie+carti+carti+istorie+Cărţi+Rare
bibliofilie+carti+carti+istorie+Cărţi+Rare
bibliofilie+carti+carti+istorie+Cărţi+Rare
           În momentul în care monumentala enciclopedie Transilvania, Banatul, Crişana şi Maramureşul. 1918-1928, apărută integral în 1929 (3 volume, Bucureşti, Cultura Naţională, 1929, în total 1583 p., inclusiv indici de persoane şi de locuri), deci în timpul celei dintâi guvernări naţional-ţărăniste (Preşedinte al Consiliului de Miniştri, Iuliu Maniu), tocmai a apărut, unele consideraţii se impun.
În primul rând, ediţia originală în trei volume masive a ambiţionat să   reprezinte – ceea ce a reuşit cu maximă strălucire şi pentru un timp îndelungat – un tablou şi un bilanţ al evoluţiei şi stării provinciilor după cel dintâi deceniu al apartenenţei lor la România Mare. Opera, evident marcată de un spirit enciclopedist, fusese pregătită de un comitet de redacţie prezidat de D. Gusti, viitorul coordonator al celebrei Enciclopedii a României (4 volume, 1938-1943),  asistat fiind de Emanoil Bucuţa. Ea beneficia de solide contribuţii şi intervenţii, purtând semnătura unor personalităţi ştiinţifice de imens prestigiu naţional şi european – N. Iorga, R. W. Seton-Watson, Emanuel de Martonne, Wickham Steed, Liviu Rebreanu, Onisifor Ghibu, Nicolae Colan, Sextil Puşcariu, S. Mehedinţi, G. Vâlsan, Ştefan Meteş, Zaharia Bârsan, Constantin Moisil, George Moroianu, Sabin Manuilă, Al. Borza, R. Vuia, I. I. Lapedatu, V. L. Bologa ş.a.
Prezint alaturat doar doua dintre ele salvate cu greu de la distrugere sau reciclare.
Pentru cei interesați, volumele pot fi vizionate și aici
bibliofilie+carti+carti+istorie+Cărţi+Rare
bibliofilie+carti+carti+istorie+Cărţi+Rare

Thursday, November 8, 2012

D.D. Pătrăşcanu- Domnu' Nae, scene din vremea ocupaţiei

bibliofilie, carti, Carti+satira+si+umor+Cărţi+Rare+Umor+românesc+umoristi+romani
Apărută in anul 1921 la Editura Librăriei Steinberg / Fiu din Strada Lipscani no. 94, ediţia de faţă are un tiraj limitat ca mai toate titlurile de aur ale epocii, de doar 100 de exemplare. Volumul este dedicat memoriei lui Gheorghe Gh. Morţun, mort vitejeşte la Topliţa.

Saturday, October 20, 2012

1 leu 1884 coin

COINS
COINS

Characteristics of 1 leu 1884 coin:

1) 23 mm diameter, 5 g,

2) silver 83.5%, copper 16.5%, grained edge
3) denomination "1 L", year 1884, Romanian coat of arms, letter B and wheat ear, the signs of Romanian mint, outer pearl circle.

4) inscription "CAROL I REGE AL ROMANIEI" meaning "KING OF ROMANIA" and CAROL I head facing left, outer pearl circle. Under the neck lies KULLRICH, the engraver's name.

5) Mintage: 1.000.000 coins in 1884 and 400.000 coins in 1885.

History

Principality of Romania

Although the first Romanian coins were minted in the United Kingdom  in 1867, a one leu coin was not introduced until 1870. The first one leu coin was 83.5% silver and 16.5% copper, with a diameter of 23mm and mass of 5g. The obverse bore the portrait of Carol I of Romania facing left with the inscription CAROL I DOMNUL ROMANIEI (Carol I Prince of the Romanians). The reverse, similar to other Romanian coins of the time, featured the denomination and year of minting within a wreath of laurel and oak. Below the wreath, where the British mintmarks had been on previous coins, was the initial 'C', for C.J. Cândescu, the director of the Bucharest mint. There were also coins bearing the 'B' mintmark of the mint itself. Production of the one leu coin began on 24 February 1870 and throughout the year a total of 400,000 were minted, some in coin orientation and some in medallic orientation.
A second one leu coin was introduced in 1873, retaining the composition and dimensions of the 1870 issue. On the obverse, the portrait was replaced with the full coat of arms of the Principality of Romania with the year below. The name of the engraver, STERN, and the mintmark of Saint Michael of Brussels were either side of the date. On the reverse, the wreath was shortened to include the name of the country at the top of the coin. There were coins struck in 1873 where the 'L' in 'LEU' was broken. The coin was minted in Brussels, Belgium, in 1873, 1874 and 1876 with the following mintages

Work like an ant

citate+photo+art
"Work like an ant, hope like a giant, contemplate like a saint"

Saturday, September 15, 2012

Statutele societăţii politehnice


bibliofilie+carti+carti+istorie+Cărţi+Rare
Statutele Soc. Pol. 1892

bibliofilie+carti+carti+istorie+Cărţi+Rare
Buletinul Soc. Politec.1931

bibliofilie+carti+carti+istorie+Cărţi+Rare
Chestiuni de examen 1923

bibliofilie+carti+carti+istorie+Cărţi+Rare
Buletinul+Societatii+Politehnice+1927
Societatea Politehnică din România implineşte in ziua de 19 Decemvrie anul acesta o jumatate de veac de existenţă neintreruptă.
"Societatea Politecnică din România implineşte in ziua de 19 Decemvrie anul acesta o jumătate de veac de existenţă neîntreruptă.

Faptul că această Societate a putut străbate 50 ani,- vreme in care din cei 52 întemeietori ai ei a rămas numai unul in viaţă,-dovedeşte că Societatea a fost intemeiată pe un teren sănătos, pe care valurile de criză prin care a trecut ţara nu l-a putut slăbi.

Ea nu a fost doborâtă, ci din contră a fost bine intreţinută.din cauză că a fost folositoare, că a corespuns unei necesitîţi imperioase pentru viaţa ştiinţifică şi economică a ţării.

Ea a avut scris pe pergamentul pus la temelia ei, cuvintele rostite de Marele Rege CAROL I la 18-30 Octomvrie 1881, după inaugurarea primei linii de drum de fer construită de inginerii români: "Succese strălucite, progrese insemnate, doândite prin noi inşine."

In articolele care urmeză se imbrăţişează chestiuni de ştiinţă pură, de geniu civil şi militar, de tehnică a construcţiilor, transporturilor şi a industriilor. Din ele se poate vedea in ce măsură Societatea Politehnică şi membrii ei au răspuns diviziei de mai sus.
Este  insă locul ca mai inainte să arătăm cum s-a infiinţat Societatea Politehnică, să pomenim pe cei dispăruţi, care prin priceperea lor, prin munca lor, prin dragostea către profesiune şi ţară, au condus, au sprijinit şi au înălţat Societatea noastră.

Vom arăta apoi cum s-a dezvoltat Societatea Politehnică şi de ce mijloace a dispus până azi.

Infiinţarea Societăţii Politehnice

După experienţe foarte costisitoare, şi deseori triste, făcute cu darea in concesiune a lucrărilor publice la streini, in urma răsboiului din 1877, conducătorii patrioţi ai ţării in frunte cu Ion. C. Brătianu au pus pe inginerii români să execute singuri linii ferate, poduri mari şi şi alte lucrări de utilitate publică.

Prima linie ferată executată in aceste condiţiuni a fost linia Buzău-Mărăşeşti, sub direcţiunea Inginerului Dimitrie Frunză, inaugurarea ei s-a făcut in ziua de 18/30 Octomvrie 1881 in prezenţa Regelui Carol I.[...]

[...] Oamenii de ştiinţă, Inginerii, Ofiţerii de arme speciale şi Antreprenorii care se aflau acolo, entusiasmaţi de acest succes al tecnicei române, au găsit că nu mai este timpul de a lucra şi de a se instrui izolat, şi că se impune crearea unei Asociaţiuni puternice  care să lupte pentru propăşirea ştiinţifică şi economică a ţării, şi de aceia, chiar in acea seară, s-au intrunit su preşedinţia ministrului Dabija şi au hotărât:

"A se constitui in Societate de ingineri şi arhitecţi indigeni şi streini, in scopul de a menţine in curentul desvoltării ştiinţei, comerţului şi industriei din celelalte ţări şi a căuta a le pune in raport cu trebuinţele şi necesităţile ţării, prin o discuţiune intinsă in sânul Societăţii". Iată de unde a pornit Societatea Politehnică.

Acesta este un fragment rostit de ION IONESCU, vicepreşedinte al Societăţii Politehnice, cu ocazia aniversării semicentenarului (1881-1931) Societăţii Politehnice.

Wednesday, July 25, 2012

Basic hand-made paper making

DO+IT+YOURSELF+HOW+TO+tutoriale
A funny way to learn how to recycle a lot of materials is making paper. For this, you need a few things to get started:
1) First, the hand mold made in wood,
2) Screen,
3) Cover screen to sponge water out of paper,
4) Sponge,
5) Press bar, recycled too,
6) Couch - absorbent special paper.

To mix the paper with water you need a blender. Your kit is about to make wonders once started to see the first sheet of hand-made paper. Watch this video and enjoy another way to learn something new and to have fun. Don't forget, hand-made paper is expensive and you can discover a lot ways to create wonderful presents for friends using this amazing material.

Friday, July 20, 2012

How to clean antique coins- Roman coin Project

BANKNOTES+COINS+DO+IT+YOURSELF+HOW+TO+tutoriale
The cleaning of an artifact is an irreversible operation once the corrosion products have been stripped, some precious information and history can be lost forever.
Always leave a small area of the original corrosion products on an artifact.

The methods for cleaning bronze can be:
- electrochemical
- electrolytic
- mechanical
The less invasive method is mechanical cleaning under microscope observation and the results are amazing!

Tuesday, July 17, 2012

Mending a book with book repair tape

DO+IT+YOURSELF+HOW+TO+tutoriale
Some books that we've loved but time and intense use made them look old, require a delicate intervention to prolong their life and usefulness. In this video you can follow step by step, delicate stages of repair a broken sheet from a book.
Unele cărţi pe care le-am iubit, dar pe care timpul şi utilizarea lor intensă le-a făcut să arate vechi, necesită o intervenţie delicată pentru a le prelungi durata de viaţă şi utilitatea În acest videoclip puteţi urmări pas cu pas, etapele delicate ale reparării unei file rupte dintr-o carte.

Wednesday, July 11, 2012

Clasicii români comentaţi- "V. Alecsandri- Călătorii, Misiuni diplomatice"

bibliofilie+carti+Cărţi+călătorii+Cărţi+Rare

VASILE ALECSANDRI călător.

Suntem deprinşi a considera secolul al XIX-lea ca o epocă in care contactul dintre cultura românească şi literaturile străine din Occident, a fost mai strâns ca niciodată.

In răstimpul de la 1820 până târziu după 1870, dorinţa de emancipare politică şi spirituală a Românilor se intâlnise cu o doctrină ca cea romantică, prin definiţie cosmopolită, accesibilă tuturor schimburilor şi imprumuturilor reciproce.

In felul acesta, reprezentanţii cei mai distinşi ai literaturii noastre de acum o sută de ani, luând contact direct cu cele mai expresive personalităţi şi opere din câte le putea oferi Romantismul uceniciei lor literare, au introdus in literatura românească nu numai procedeele scriitorilor pe care-i imitau, dar şi "temele" pe care le ilustrau Romanticii apuseni cu râvnă şi zgomotos succes.

Una din aceste "teme", pe care secolul XIX o moştenise in bună parte de la Enciclopediştii celui anterior, era aceea a exotismului in timp şi in spaţiu, adică predilecţia pentru pitorescul oferit de indepărtata epocă medievală, fie pentru cadrul viu colorat pe care-l ofereau imaginaţiei romantice unele ţări mai indepărtate, precum era Extremul Orient, Orientul musulman ori elenic, Italia, Spania, Africa, alături de Nordul scandinavic.

Literaturile romantice se populau in felul acesta cu castele medievale şi cu trubaduri indrăgostiţi de plăpândele castelane nu mai puţin romanţioase.

Această temă a ruinelor intens cultivată de toţi Romanticii străini, a circulat nu mai puţin apreciată de ai noştri, de la Vasile Cârlova la Gr. Alexandrescu şi chiar la Eminescu.

"Bolnavi" de "răul veacului", singura consolare a pesimismului Romanticilor, care se părea in stare să calmeze vitalitatea exuberantă şi elanul cotropitor al acestor teribili "copii ai veacului", singura lor consolare a rămas Iluzia.
Scriitorii români din generaţia  lui Vasile Alecsandri n-au făcut excepţie de la ceastă tendinţă unanimă.
Exemplele stau la-ndemâna oricui, incepând cu Asachi insuşi, spre a continua cu cei mai de seamă fruntaşi ai istoriei literaturii româneşti a veacului in discuţie: Nicolae Bălcescu, Bolintineanu, Ion Codru Drăguşanu, Mihail Kogălniceanu, Heliade Rădulescu, Nicolae Filimon, Ion Ghica, Papiu Ilarian, Costache Negri, Eufrosin Poteca, Alecu Russo şi numeroşi alţii.

 Apărut la Editura "Scrisul Românesc- Craiova" in Colecţia "Clasicii Români Comentaţi" sub ingrijirea lui N. Cartojan, volumul de faţă "V. Alecsandri- Călătorii, Misiuni Diplomatice", căruia i se adaugă şi comentariul Conferenţiarului Alexandru Marcu, continuă prestigioasa colecţie care nu necesită alte prezentări.


Sunday, July 1, 2012

Radiotehnică şi Radioamatorism ( 3) - Sony ICF 2001

radio+vintage+Radioamatorism+Radiotehnică+Sony+ICF+2001
http://www.brettbalogh.com/sony_icf2001_svc.pdf
Accesând acest link veţi găsi manualul de service al aparatului.

radio+vintage+Radioamatorism+Radiotehnică+Sony+ICF+2001
https://sites.google.com/site/hkradioer/3sony 
Acesând acest link veţi putea afla câteva amănunte despre diverse modele de Sony deja cunoscute. 

Sony ICF 2001

FM/AM 2 BAND RECEIVER MODEL NO. ICF-2001
FREQ. RANGE: FM 76 - 108 MHZ / AM 150 - 29999 KHZ
BATT. SUPLY: RADIO DC 1,5X3 SIZE D (R20) QR EQUIV.
                        COMPUTER DC 1,5X2 SIZE AA (R6) QR EQUIV.

SERIAL NO. 31801 MADE IN JAPAN.

Tuesday, June 26, 2012

History of Art (3) - Russian Illuminated Manuscripts

albume+artă+Books+of+art
It is the aim of the study to reveal an almost unknown world of art concealed within the heavy bindings of Russian medieval manuscripts.
Most of these luxurious books were created for churches or monasteries, and the few that were made for lay patrons were usually commissioned for motives of piety; all, therefore, contain texts of Christian content.

The Russian princes accepted Christianity as the religion of their State in the tenth century as a result of a period of intense missionary activities on the part of the Byzantine Church of Constantinopole. (Vladimir, prince of Kiev, is traditionally said to have accepted Orthodox baptism in 988). Since Christianity was brought to Russia from Byzantium, the Russian Church followed the Byzantine model, and this influence is at its clearest in the forms of its liturgy and the development of its art.

Any study of early Russian culture therefore entails comparison with Byzantine forms of expression, and the recognition of subtle differences, particularly during the period from the fourteenth to the sixteenth centuries, when the centralization of the Russian State in Moscow stimulated the development of a national identity.
The slow and subtle development of a new form of manuscript illumination is the subject of this study and is documented in the selection of miniatures chosen for the illustrations.

The earliest Russian illuminated books to have survived are from the eleventh century. They are large, and are written on parchment; the texts are sorrounded by broad margins and the script is in the forms known either as uncial or semi-uncial.
The written language of Russian Christians was Old Church Slavonic and the alphabet was cyrillic; uncial manuscripts use capital letters(majuscules) throughout, and the semi-uncial script is an adaptation to a more cursive form.
The illuminated pages are in vivid, rich colours and the combination of miniatures and ornament with the well-spaced script creates the characteristic appearance of Russian manuscripts-dignity and clarity.

This contrast with one kind of manuscript popular in Byzantium, where the pictures are surrounded by closely written minuscules and intricate ornaments.
On the whole, it might be said that Russian books are more direct and less refined than the best productions of Constantinopole.
albume+artă+Books+of+art

Monday, June 25, 2012

Monografia Liceului Gh. Lazăr 1860 -1935

bibliofilie+carti+carti+istorie+Cărţi+Rare
Apărută in anul 1935 la Institutul de Arte Grafice "Luceafărul" din Bucureşti cu prilejul împlinirii a 75 de ani dela infiinţarea liceului, monografia prezintă detaliat perioada parcursă de la deschiderea porţilor.

Este important de ştiut că această lucrare comemorativă s-a tipărit in 3000 de exemplare dintre care 300 pe hârtie Kunstdruck, numerotate de la 1-300, şapte sute pe hârtie velină, numerotate de la 301-1000 şi două mii pe hârtie semi-velină, numerotate de asemenea.. Exemplarul de faţă poartă numărul 256 făcând deci parte din prima serie.

Tabla de materii este structurată in XI capitole urmate de un indice alfabetic.
Primele file sunt ilustrate cu portretele: Domnitorului Alexandru Ioan I Cuza- intemeietorul gimnaziului "Gh. Lazăr", Regelui Carol I, Regelui Ferdinand şi M.S. Regelui Mihai.

In seria de figuri eroice ale culturii şi simţirii româneşti, Gheorghe Lazăr se inscrie printre acestea. S-a născut in anul 1779 in Ardeal intr-un sat românesc din vecinătatea munţilor satul Avrig, din apropierea Sibiului, centrul mişcărilor de cultură şi simţire românească.

Cuvântul introductiv aparţine lui Mihail Stoicescu, directorul liceului de la acea vreme care prezintă cu emoţie inaugurarea la 1 Ianuarie 1860 a firavei instituţiuni. Nimeni dintre cei care asistau la festivitatea din casele boierului Măcescu, n-ar fi putut bănui că, in curând, acest gimnaziu avea să se ridice pe o treaptă inaltă  şi că avea să-şi impletească statornic soarta cu aceea a culturii şi a dezvoltării neamului românesc.

Pentru cei inetresati volumul poate fi vizionat si aici.


Tuesday, June 12, 2012

Mihail Gr. Posluşnicu- Istoria Muzicei la români

bibliofilie+carti+carti+muzica+Cărţi+Rare

Situat printre personalităţile botoşenene, Mihail Grigore Posluşnicu s-a născut la 14 noiembrie 1871, în Suceava, provenind dintr-o familie de intelectuali. După terminarea şcolii primare, urmează la Iaşi cursurile Liceului Internat şi ale Conservatorului de Muzică (1893-1898), având printre profesori pe Gavriil Musicescu, Teodor C. Burada şi Enrico Mezzetti.

Muzician cu preocupări complexe, pe lângă munca la catedră, a desfăşurat o susţinută activitate ca animator cultural şi muzicolog de prestigiu, a editat manuale pentru învăţământul inferior şi superior. Domniei sale îi datorăm apariţia in anul 1926 la Editura "Cartea Românească" a excepţionalei lucrări de faţă : "Istoria muzicei la români".

Wednesday, June 6, 2012

Cărţi Filosofie(1)- David Şafran- Pedagogia morala la Fr. W Foerster

carti+Cărţi+filosofie
Lucrarea de faţă (...) caută să evidenţieze un nou aspect al cercetărilor teoretice cu caracter ştiinţific. Ea desvăluie acele din preocupările noastre ce se indreaptă către domeniul istoriei doctrinelor de educaţie şi cu deosebire a acelor cu caracter social. 

De unde in lucrările noastre anterioare căutasem a evidenţia aspectele teoretice, practice sau de mistică educativă, in această lucrare atacăm numai unul din aspectele cele mai importante ale istoriei doctrinelor pedagogiei contemporane.

Este vorba de "Pedagogia morală a lui Fr. W. Foerster", educator cu profundă influenţă asupra pedagogiei contemporane, morale şi religioase, cu caracter democratic.

Lucrarea a fost prezentată ca teză de doctorat.

Saturday, June 2, 2012

Cărţi rare(11)- Basiliu C. Siaicariu- Elemente de Geografia Antica

Lumea cunoscută de romani in timpul Republicii, lucrată de BASILIU C. SIAICARIU, Professore de Istoria şi Geografia la liceulu Matheiu Bassarabu. Această carte a apărut in anul 1866.

The world as Romans knew during the Republic, by BASILIU C. SIAICARIU, professor of History and Geography at Matheiu Bassarabu high school. This book was written in 1866.

bibliofilie+carti+carti+geografie+Cărţi+Rare

Friday, June 1, 2012

Cărţi rare(10)- Nicolae Iorga - Histoire des Roumains et de la romanité orientale

Saved from fire, books reveal history as it is! Who wants to hide history? Do you know the answer?... Try to mix water and oil! In a few moments, each will be back again to their natural form...
bibliofilie+carti+carti+istorie+Cărţi+Rare+Nicolae+Iorga
bibliofilie+carti+carti+istorie+Cărţi+Rare+Nicolae+Iorga
bibliofilie+carti+carti+istorie+Cărţi+Rare+Nicolae+Iorga
bibliofilie+carti+carti+istorie+Cărţi+Rare+Nicolae+Iorga
bibliofilie+carti+carti+istorie+Cărţi+Rare+Nicolae+Iorga

Sunday, May 27, 2012

Nicolae Iorga- ICONOGRAFIA

De la inceputurile religiei omul a avut nevoie cu disperare să-şi imagineze cum arată Dumnezeu! Cum poţi vorbi cu Legea  Gravitaţiei dacă nu ştii ce culoare are părul ei?!... Deşi Domnul spune in Vechiul Testament că nu ne este permis să avem Idoli, exact asta facem! Pictăm din Imaginaţie o grămadă din inchipuirile noastre spunând: "Iată cum arată Dumnezeu!" Această carte a "gustat" căldura focului. Acest meşteşug antic a a rămas pentru a oferi privitorului puţină pace interioară.


 Since the beginning of religion man needed desperately to imagine how God looks like! How can you talk to the Law of Gravitation if you don't know the color of the hair? Although in the Old Testament Lord said that we are NOT allowed to have Idols, this is exactly what we are doing! We paint from imagination a lot of our dreams and we say that : "This is how God looks like!" This book "tasted" the heat of fire. Now the same antic skill remained to offer to the watcher a little inner peace.

This is : Nicolae Iorga- ICONOGRAPHY- Art of Painting Temples and Icons.

bibliofilie+Books+of+art+carti+carti+istorie+Cărţi+Rare+Nicolae+Iorga

Wednesday, April 11, 2012

Cărţi rare(7)- "UBU REGE" de Alfred Jarry

bibliofilie+carti+Cărţi+Rare+carti+arta

bibliofilie+carti+Cărţi+Rare+carti+arta

bibliofilie+carti+Cărţi+Rare+carti+arta
Notă:
In anul 197o la Casa Scânteii, Secţia "Legătorie de artă", din tirajul total de 5300 de exemplare al lucrării "Ubu Rege" de Alfred Jarry, s-au realizat 120 de exemplare legate in piele, incasetate, numerotate de la 001-120 cu semnătura Romulus Vulpescu.

Note: 
In 197o the "Scânteia Editing House", section "Binding of art", the total circulation  of 5,300 copies of  "King Ubu" by Alfred Jarry, had also 120 leather-bound copies, boxed, numbered 001-120 with Romulus Vulpescu's signature.

Editia bibliofila poate fi achizitionata de aici.

Tuesday, April 10, 2012

Books of Art(1)- Cyril Aldred "The Development of Ancient Egyptian Art"


bibliofilie+Books+of+art+carti+carti+arta
Ancient Egyptian Art from 32oo to 1315 B.C.

At first view, the word "development" with its modern overtones suggesting a n evolutionary progress, may be considered inappropriate when employed in an Egyptian context: for the Egyptian view of reality was essentially static. 
The periodic inundation of the Nile created a predictable environment in which change was but a sequence of recurring dualities- of red desert and black alluvium, of drought and flood, of abundance and scarcity, sterility and fruitfulness.
Egyptian culture reflects in its art and religion, its social structure and habits of thought, the same inevitable and unchanging rhythms.

Tuesday, February 7, 2012

Cărţi rare(5)- Nicolae Iorga- Istoria Artei Medievale şi Moderne in Legătură cu Desvoltarea Societăţii

bibliofilie+Books+of+art+carti+Cărţi+Rare+Nicolae+Iorga+carti+arta
A-l prezenta in vreun fel pe Nicolae Iorga poate fi un exerciţiu temerar de a aduce câţiva stropi de ploaie in Deşert:

"Această scurtă Istorie a Artelor reprezintă un curs făcut la Universitatea din Bucureşti. Ea reprezintă şi treizeci de ani de experienţă in domeniul pe care il tratează. Dar, mai ales, ea cată să reprezinte silinţa de a da o sintesă a desvoltării artistice de la sfârşitul civilizaţiei antice in legătură cu viaţa generală a societăţei. 

Căci părerea mea e că arta e explicabilă numai pentru societatea căreia trebuie să-i fie aplicabilă dacă nu vrea să fie o simplă jucărie individuală, un simplu exerciţiu de tehnică, o simplă dibuire de drumuri, care nu duc nicăieri.

Nu se vor găsi aici două lucruri: biografiile, care au interes numai in sine şi descrierile literare ale operelor artistice, care nu fac decât să furniseze pretexte de disertaţii artistice sau de exclamaţii poetice.

Dacă  lucrarea ar fi bine primită, a doua ediţie ar da, in legătură cu alte studii pe care le incep, şi o parte despre arta in antichitate".

Vălenii de Munte, 6 Octombrie 1922.Saturday, January 21, 2012

Dr. Wayne Dyer şi The Shift

Printre dilemele oricui, deloc puţine, răsare când şi când una căreia cu greu i-am putea găsi răspuns dacă am avea curaj să ne-o punem: "Cine ne iubeşte când greşim?!"...

Redau un pasaj scurt al intâlnirii tânărului aspirant la Gloria Mundi, David, cu Pianistul, omul bun la toate şi Grădinar dealtfel, care poate atinge Inima oricui cu intrebările dar şi cu răspunsurile sale! Să fie o intâlnire iniţiatică cu insuşi El, cel din noi reflectat in persoana unui semen oarecare "deghizat" in orice, doar-doar ne atrage atenţia asupra a ceea ce avem şi nu folosim intens decât uneori: Conştiinţa?!...

"Am inceput să cânt când eram foarte tânăr. Eram un talent! Apoi am crescut şi am devenit tot mai conştient de oamenii care mă priveau cântând.

Am inceput să cânt mai mult pentru ei decât pentru mine. Apoi am devenit speriat că i-aş putea dezamăgi. Şi aşa am făcut. I-am dezamăgit pe toţi.

Eram foarte deştept, am mers la un recital... şi am cântat câteva note greşit... intenţionat...ca o probă... ca să văd dacă m-ar iubi la fel şi... in fond nu au făcut-o"...

Ce schimbare(shift) profundă poate reclădi Fiinţa noastră interioară in afara intâlnirii cu insăşi Conştiinţa?!... După aceasta, totul devine Contemplare şi atât! Vizionare plăcută! Vorbele sunt de prisos, iar prezenţa in distribuţie a dr. Wayne Dyer garantează calitatea filmului care este remarcabil.

Thursday, January 12, 2012

Cărţi rare(4)- Mihail Eminescu-Poezii

Pentru cel care a purtat numele de Mikha'el(מִיכָאֵל / מיכאל) derivând din ebraică şi având inţelesul de מי כמו אלוהים(Who is like God?- Cine este ca Dumnezeu?), orice omagiu este modest faţă de mărimea existenţei pământeşti a celui care a rămas să fie Eminescu! Comemorăm discret o amintire vie a celui căruia nu i-a scăpat niciun amănunt legat de durerea existenţei omeneşti, de măreţele prefaceri cosmice in care Omul este plasat in centrul atenţiei Tatălui Imanent a Tot şi a Toate. Fireşte că Demiurgul, veşnic neimpăcat de la căderea sa in autoadulare, ne veghează ghidându-ne paşii către aceeaşi dureroasă despărţire de Tatăl pe care şi Iisus a simţit-o pe Cruce când a strigat:אלי אלי למא שבקתני (Eloi, Eloi, Lama Sabachthani).

A rămâne viu in Conştiinţa cuiva poate insemna doar că iţi schimbi forma sub care apari in gândurile celor cu care Comuniunea este neintreruptă şi nemijlocită. Ce-am mai putea adăuga astfel incât să fie o noutate despre cel ce ştia TOT!
Un alt modest omagiu a fost publicarea in anul 1928 a volumului de poezii "Mihail Eminescu-Poezii", volum ilustrat cu acuarele-facsimil şi numeroase desene semnate A. Murnu şi prefaţat de G. Murnu, Profesor Universitar, membru al Academiei Române.
bibliofilie+carti+Cărţi+Rare+Books+of+art+carti+arta+Eminescu
bibliofilie+carti+Cărţi+Rare+Books+of+art+carti+arta+Eminescu
bibliofilie+carti+Cărţi+Rare+Books+of+art+carti+arta+Eminescu
bibliofilie+carti+Cărţi+Rare+Books+of+art+carti+arta+Eminescu
bibliofilie+carti+Cărţi+Rare+Books+of+art+carti+arta+Eminescu
bibliofilie+carti+Cărţi+Rare+Books+of+art+carti+arta+Eminescu
bibliofilie+carti+Cărţi+Rare+Books+of+art+carti+arta+Eminescu
bibliofilie+carti+Cărţi+Rare+Books+of+art+carti+arta+Eminescu
bibliofilie+carti+Cărţi+Rare+Books+of+art+carti+arta+Eminescu
bibliofilie+carti+Cărţi+Rare+Books+of+art+carti+arta+Eminescu
bibliofilie+carti+Cărţi+Rare+Books+of+art+carti+arta+Eminescu
bibliofilie+carti+Cărţi+Rare+Books+of+art+carti+arta+Eminescu
bibliofilie+carti+Cărţi+Rare+Books+of+art+carti+arta+Eminescu
bibliofilie+carti+Cărţi+Rare+Books+of+art+carti+arta+Eminescu