Monografia Liceului Gh. Lazăr 1860 -1935

bibliofilie+carti+carti+istorie+Cărţi+Rare
Apărută in anul 1935 la Institutul de Arte Grafice "Luceafărul" din Bucureşti cu prilejul împlinirii a 75 de ani dela infiinţarea liceului, monografia prezintă detaliat perioada parcursă de la deschiderea porţilor.

Este important de ştiut că această lucrare comemorativă s-a tipărit in 3000 de exemplare dintre care 300 pe hârtie Kunstdruck, numerotate de la 1-300, şapte sute pe hârtie velină, numerotate de la 301-1000 şi două mii pe hârtie semi-velină, numerotate de asemenea.. Exemplarul de faţă poartă numărul 256 făcând deci parte din prima serie.

Tabla de materii este structurată in XI capitole urmate de un indice alfabetic.
Primele file sunt ilustrate cu portretele: Domnitorului Alexandru Ioan I Cuza- intemeietorul gimnaziului "Gh. Lazăr", Regelui Carol I, Regelui Ferdinand şi M.S. Regelui Mihai.

In seria de figuri eroice ale culturii şi simţirii româneşti, Gheorghe Lazăr se inscrie printre acestea. S-a născut in anul 1779 in Ardeal intr-un sat românesc din vecinătatea munţilor satul Avrig, din apropierea Sibiului, centrul mişcărilor de cultură şi simţire românească.

Cuvântul introductiv aparţine lui Mihail Stoicescu, directorul liceului de la acea vreme care prezintă cu emoţie inaugurarea la 1 Ianuarie 1860 a firavei instituţiuni. Nimeni dintre cei care asistau la festivitatea din casele boierului Măcescu, n-ar fi putut bănui că, in curând, acest gimnaziu avea să se ridice pe o treaptă inaltă  şi că avea să-şi impletească statornic soarta cu aceea a culturii şi a dezvoltării neamului românesc.

Pentru cei inetresati volumul poate fi vizionat si aici.


Comments

Popular posts from this blog

Indian miniatures by Aurora Art Publishers, Leningrad