Wednesday, July 25, 2012

Basic hand-made paper making

DO+IT+YOURSELF+HOW+TO+tutoriale
A funny way to learn how to recycle a lot of materials is making paper. For this, you need a few things to get started:
1) First, the hand mold made in wood,
2) Screen,
3) Cover screen to sponge water out of paper,
4) Sponge,
5) Press bar, recycled too,
6) Couch - absorbent special paper.

To mix the paper with water you need a blender. Your kit is about to make wonders once started to see the first sheet of hand-made paper. Watch this video and enjoy another way to learn something new and to have fun. Don't forget, hand-made paper is expensive and you can discover a lot ways to create wonderful presents for friends using this amazing material.

Friday, July 20, 2012

How to clean antique coins- Roman coin Project

BANKNOTES+COINS+DO+IT+YOURSELF+HOW+TO+tutoriale
The cleaning of an artifact is an irreversible operation once the corrosion products have been stripped, some precious information and history can be lost forever.
Always leave a small area of the original corrosion products on an artifact.

The methods for cleaning bronze can be:
- electrochemical
- electrolytic
- mechanical
The less invasive method is mechanical cleaning under microscope observation and the results are amazing!

Tuesday, July 17, 2012

Mending a book with book repair tape

DO+IT+YOURSELF+HOW+TO+tutoriale
Some books that we've loved but time and intense use made them look old, require a delicate intervention to prolong their life and usefulness. In this video you can follow step by step, delicate stages of repair a broken sheet from a book.
Unele cărţi pe care le-am iubit, dar pe care timpul şi utilizarea lor intensă le-a făcut să arate vechi, necesită o intervenţie delicată pentru a le prelungi durata de viaţă şi utilitatea În acest videoclip puteţi urmări pas cu pas, etapele delicate ale reparării unei file rupte dintr-o carte.

Wednesday, July 11, 2012

Clasicii români comentaţi- "V. Alecsandri- Călătorii, Misiuni diplomatice"

bibliofilie+carti+Cărţi+călătorii+Cărţi+Rare

VASILE ALECSANDRI călător.

Suntem deprinşi a considera secolul al XIX-lea ca o epocă in care contactul dintre cultura românească şi literaturile străine din Occident, a fost mai strâns ca niciodată.

In răstimpul de la 1820 până târziu după 1870, dorinţa de emancipare politică şi spirituală a Românilor se intâlnise cu o doctrină ca cea romantică, prin definiţie cosmopolită, accesibilă tuturor schimburilor şi imprumuturilor reciproce.

In felul acesta, reprezentanţii cei mai distinşi ai literaturii noastre de acum o sută de ani, luând contact direct cu cele mai expresive personalităţi şi opere din câte le putea oferi Romantismul uceniciei lor literare, au introdus in literatura românească nu numai procedeele scriitorilor pe care-i imitau, dar şi "temele" pe care le ilustrau Romanticii apuseni cu râvnă şi zgomotos succes.

Una din aceste "teme", pe care secolul XIX o moştenise in bună parte de la Enciclopediştii celui anterior, era aceea a exotismului in timp şi in spaţiu, adică predilecţia pentru pitorescul oferit de indepărtata epocă medievală, fie pentru cadrul viu colorat pe care-l ofereau imaginaţiei romantice unele ţări mai indepărtate, precum era Extremul Orient, Orientul musulman ori elenic, Italia, Spania, Africa, alături de Nordul scandinavic.

Literaturile romantice se populau in felul acesta cu castele medievale şi cu trubaduri indrăgostiţi de plăpândele castelane nu mai puţin romanţioase.

Această temă a ruinelor intens cultivată de toţi Romanticii străini, a circulat nu mai puţin apreciată de ai noştri, de la Vasile Cârlova la Gr. Alexandrescu şi chiar la Eminescu.

"Bolnavi" de "răul veacului", singura consolare a pesimismului Romanticilor, care se părea in stare să calmeze vitalitatea exuberantă şi elanul cotropitor al acestor teribili "copii ai veacului", singura lor consolare a rămas Iluzia.
Scriitorii români din generaţia  lui Vasile Alecsandri n-au făcut excepţie de la ceastă tendinţă unanimă.
Exemplele stau la-ndemâna oricui, incepând cu Asachi insuşi, spre a continua cu cei mai de seamă fruntaşi ai istoriei literaturii româneşti a veacului in discuţie: Nicolae Bălcescu, Bolintineanu, Ion Codru Drăguşanu, Mihail Kogălniceanu, Heliade Rădulescu, Nicolae Filimon, Ion Ghica, Papiu Ilarian, Costache Negri, Eufrosin Poteca, Alecu Russo şi numeroşi alţii.

 Apărut la Editura "Scrisul Românesc- Craiova" in Colecţia "Clasicii Români Comentaţi" sub ingrijirea lui N. Cartojan, volumul de faţă "V. Alecsandri- Călătorii, Misiuni Diplomatice", căruia i se adaugă şi comentariul Conferenţiarului Alexandru Marcu, continuă prestigioasa colecţie care nu necesită alte prezentări.


Sunday, July 1, 2012

Radiotehnică şi Radioamatorism ( 3) - Sony ICF 2001

radio+vintage+Radioamatorism+Radiotehnică+Sony+ICF+2001
http://www.brettbalogh.com/sony_icf2001_svc.pdf
Accesând acest link veţi găsi manualul de service al aparatului.

radio+vintage+Radioamatorism+Radiotehnică+Sony+ICF+2001
https://sites.google.com/site/hkradioer/3sony 
Acesând acest link veţi putea afla câteva amănunte despre diverse modele de Sony deja cunoscute. 

Sony ICF 2001

FM/AM 2 BAND RECEIVER MODEL NO. ICF-2001
FREQ. RANGE: FM 76 - 108 MHZ / AM 150 - 29999 KHZ
BATT. SUPLY: RADIO DC 1,5X3 SIZE D (R20) QR EQUIV.
                        COMPUTER DC 1,5X2 SIZE AA (R6) QR EQUIV.

SERIAL NO. 31801 MADE IN JAPAN.