Mending a book with book repair tape

DO+IT+YOURSELF+HOW+TO+tutoriale
Some books that we've loved but time and intense use made them look old, require a delicate intervention to prolong their life and usefulness. In this video you can follow step by step, delicate stages of repair a broken sheet from a book.
Unele cărţi pe care le-am iubit, dar pe care timpul şi utilizarea lor intensă le-a făcut să arate vechi, necesită o intervenţie delicată pentru a le prelungi durata de viaţă şi utilitatea În acest videoclip puteţi urmări pas cu pas, etapele delicate ale reparării unei file rupte dintr-o carte.

Comments

Popular posts from this blog

Indian miniatures by Aurora Art Publishers, Leningrad