Social Media şi efectele ei

Pornind inainte de toate să incerc o definiţie acceptabilă, descopăr că Social Media poate fi prezentată ca un organism viu in care, cel ce dă, angrenează organic cu cel care primeşte. Social Media poate fi privită şi ca un instrument social de comunicare, simbioza acestui complex de relaţii având efect bilateral,atât pentru persoană cât şi pentru website-ul respectiv.
- website-ul capătă vizitatori cu care interacţionează in procesul dinamic al schimbului de informaţii,
- persoana interesată de această legătură nemijlocită, primeşte sprijin pentru a se orienta in hăţişul fără margini al Internet-ului.
social+media
Legătura de până acum a Mass Media cu publicul era cu sens unic, in sensul că, persoana accesa publicaţiile Industriei Media fără a se putea implica direct, exprimându-şi propriile păreri sau convingeri asupra domeniilor de interes.
Se naşte, totuşi, intrebarea : Cum pot eu, ca simplu spectator al măreţului spectacol virtual al Internet-ului, să am un folos direct şi obiectiv?... Răspunsul este simplu: Un organism viu din care fac parte ca "celulă stem", mă ajută să mă transform intr-o părticică integrantă, propulsându-mă odată cu intregul.

Faptul că am incercat să conturez in câteva cuvinte acest fenomen cu multiple urmări constructive pentru prezenţa socială a oricărei persoane cu intenţii nobil-altruiste, ne ajută mai departe să descoperim şi website-urile de Social Media.
Social Media, potrivit Wikipedia, se prezintă sub mai multe forme:
- Forum-uri; Weblog-uri; Blog-uri; Microblogg-ing; Wikis; Podcasts; Video; Social Bookmark-ing.
Social Media, potrivit aceleiaşi surse, are ca scop: obţinerea de către oameni a informaţiilor, ştirilor şi educaţiei de care se simte atras fiecare. Ca formă, este diferită de forma tradiţională de Media: ziare, televiziune, cinema, la care putem fi, precum spuneam mai devreme, doar spectatori.

social+media


Personal, acum vreo două luni, am fost invitat să mă inscriu intr-un concurs de influenţă online. Din cei peste 1700 de participanţi, am descoperit(ulterior, ce-i drept), numeroşi fruntaşi ai Social Media: Axel Schultze(S.U.A.), Alexander Chalkidis(Grecia), Berrie Pelser(Olanda), ca să numesc doar câţiva dintre voluntarii acestui Fenomen. Persoane active, voluntare, implicate şi dedicate, sunt prezente precum un watch-dog, intinzându-ţi o "mână" virtuală.
Veţi descoperi că aceştia sunt persoane cu "Social Authority". Ce-ar putea insemna pe inţelesul oricui acest lucru? Potrivit "European Journal of Social Psychology": "Autoritatea socială"( Social Authority) apare atunci când o persoană sau o organizaţie devine expert in domeniul său şi influent in zonă.

O prezenţă socială coerentă oferă vizibilitate şi incredere oricărui interlocutor. Cât despre statistici, puteţi căuta, in măsura interesului faţă de subiect, şi singuri, descoperind eficienţa acestui sistem sănătos de interacţiune globală a pământenilor.
Efectul imediat al Stand-Up Social Media este Curentul implicit: Awake-Aware, Treaz şi Conştient!

Comments

Popular posts from this blog

Indian miniatures by Aurora Art Publishers, Leningrad